Round Hill neemt de woningportefeuille van het WIF definitief over

Nieuws 1 jul 2015

Het Wooninvesteringsfonds, Round Hill, zes gemeenten, drie woningcorporaties en de Woonbond hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de woningportefeuille van het Wooninvesteringsfonds aan Round Hill. Het betreft de partijen die bezwaar hadden gemaakt tegen de verkoop. De betrokkenen hebben besloten om niet in beroep te gaan tegen het besluit van de Minister om goedkeuring aan de verkoop te geven.

Bestuurder Michiel Faro: ¨Door de bereidheid van de bezwaarmakende partijen en Round Hill om het gesprek aan te gaan en de constructieve houding van alle certificaathouders is het schijnbaar onmogelijke mogelijk geworden. Ik ben tevreden dat deze verkoop nu is voorzien van een breed draagvlak. Wij hebben een standaard gezet hoe in het vervolg omgegaan kan worden met de verkoop van huurwoningen aan buitenlandse beleggers. Deze investeringen zullen we de komende jaren nodig hebben.¨ Ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst zijn een paar wijzigingen overeengekomen. Round Hill en de gemeenten hebben afgesproken dat inhoud wordt gegeven aan de dialoog over de volkshuisvestelijke invulling. In de gemeente Delft koopt Woonbron in plaats van Round Hill 55 woningen. Met deze verkoop is faillissement van het Wooninvesteringsfonds voorkomen. Het WIF kan zijn schulden aflossen en de leden/certificaathouders ontvangen een bedrag van circa EUR 70 miljoen dat ten goede kan komen aan de volkshuisvesting in hun gemeenten. Capital Value heeft het Wooninvesteringsfonds begeleid bij het gehele verkoopproces. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Capital Value, ing. M.A. (Marijn) Snijders RT MRICS, telefoonnummer 030 72 71 700. Lees meer: Volkskrant: Nederlandse huurwoningen naar Brits fonds Vastgoedmarkt: Verkoop WIF Portfolio aan Round Hill definitief PropertyNL: Round Hill neemt de portefeuille van het WIF definitief over Vastgoedjournaal: Britse belegger mag woningen WIF overnemen FD: Britse belegger Round Hill breekt verzet tegen overname 4.000 sociale woningen