Ruben Smulders behaalt CIS HypZert (MLV) certificaat

Nieuws 21 nov 2017

Ruben Smulders, directeur Capital Value Taxaties, heeft het CIS HypZert (MLV) certificaat behaald. Dit certificaat geeft taxateurs het recht om de Mortgage Lending Value (MLV) te bepalen voor Duitse Pfandbriefbanken. Er is in Nederland slechts een beperkt aantal taxateurs dat dit certificaat in bezit heeft.

Ruben Smulders: “Door het behalen van het CIS HypZert (MLV) certificaat kunnen wij onze taxatiedienstverlening verder verbreden en verdiepen. De vraag naar MLV waarderingen neemt steeds meer toe. Duitse Pfandbriefbanken hebben veel belangstelling in het financieren van Nederlands vastgoed. De MLV is van essentieel belang om kredietverlening op basis van een Pfandbrief te verkrijgen. De marktwaarde ontwikkelt zich momenteel snel en is behoorlijk volatiel. De Mortgage Lending Value geeft Duitse Pfandbriefbanken meer zekerheid gedurende de gehele looptijd van de financiering.”

Over Mortgage Lending Value
De MLV is een voorzichtige inschatting van de toekomstige verkoopbaarheid van vastgoed. De inkomstenbenadering en kostenbenadering zijn de twee peilers waarop de MLV wordt gebaseerd. Het is een duurzaam en voorzichtig waardebegrip, waarbij speculatieve elementen buiten beschouwing blijven. Door de focus te leggen op de lange termijn en te kijken naar verleden, heden én toekomst, geeft een waardering van de MLV een stabiel beeld van de toekomstige verkoopbaarheid.

Over HypZert
HypZert is in 1996 door de toporganisaties binnen de Duitse financiële sector opgericht en certificeert taxateurs van onroerende zaken. HypZert is lid van TEGoVA, de Europese overkoepelende organisatie voor nationale vastgoedwaarderingsorganisaties en heeft bovendien een langdurige samenwerkingsovereenkomst met diverse internationale organisaties, waaronder het in de VS gevestigde Appraisal Institute en het in Beijing gevestigde CIREA (China Institute of Real Estate Appraisers and Agents).