Slechts 3 tot 5% van de ontwikkelpijplijn betreft zorgwoningen

Nieuws 13 mei 2024 Slechts 3 tot 5% van de ontwikkelpijplijn betreft zorgwoningen

Ondanks de tekorten in de zorgmarkt is het aantal ontwikkelaars dat zorgwoningen heeft opgenomen in haar pijplijn beperkt. Dit komt naar voren uit ons onderzoek ‘Doorbouwen in een veranderende woningmarkt’ in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder de ontwikkelaars is navraag gedaan naar de (woning)bouwproductie en de kansen en knelpunten die zij zien of ervaren. Opvallend is dat de ontwikkelaars in dit onderzoek nauwelijks studenten- en zorgwoningen realiseren, of dat deze woningen slechts een zeer klein aandeel in de totale productie vervullen.

In totaal 7.579 woningen in productie in 2023
In 2023 hebben de geënquêteerde ontwikkelaars 7.579 woningen in productie genomen, waarvan het merendeel middenhuurwoningen (34%), gevolgd door vrije sector huurwoningen (19%) en sociale huurwoningen (15%). Intramurale zorgwoningen beslaan maar zo’n 5% van de in productie genomen woningen, terwijl senioren- en extramurale zorgwoningen ook niet meer dan 3% van de productie behelst. Dit staat haaks op de ambitie van de overheid om 290.000 woningen voor ouderen te bouwen tot en met 2030.

Stimuleer bouwplannen senioren- en zorgwoningen
Ons advies is om gerichter bouwplannen van senioren- en zorgwoningen te ondersteunen, mogelijk door financiële prikkels, innovatieve ontwerpen en samenwerking met ontwikkelaars gespecialiseerd in seniorenhuisvesting. De recent ingevoerde Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) is hier een mooi voorbeeld van.

Lees er meer over in het onderzoek  ‘Doorbouwen in een veranderende woningmarkt’.

Heeft u vragen over de nieuwbouw van zorgvastgoed?

Neem contact op met Dirk Adriaanse, Associate Director.