Stadlander verkoopt woningportefeuille aan FIFPro Properties

Nieuws 29 nov 2017

Stichting Stadlander heeft een woningportefeuille verkocht van drie complexen met in totaal 170 appartementen, een commerciële ruimte en parkeerplaatsen. De complexen liggen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur. De koper van de portefeuille is FIFPro Properties B.V. De koper is bij deze transactie geadviseerd door TW Residential. Capital Value begeleidde Stadlander bij de verkoop.

Het betreft relatief nieuwe complexen. Het complex in Bergen op Zoom uit 2006 omvat 65 appartementen en 63 parkeerplaatsen. Het complex in Etten-Leur (2001) bestaat uit 24 appartementen en het complex in Roosendaal (2000) uit 81 appartementen en een commerciële ruimte. Bestuurder Ton Ringersma van Stichting Stadlander: “Wij willen met onze portefeuillestrategie beter aanhaken bij onze sociale doelgroep en de samenleving. Daarbij is het van belang dat wijken en kernen bijdragen aan een prettig woonklimaat. Om de leefbaarheid op peil te houden is voeling en contact met de wijk nodig. Omdat de complexen Van Leeuwenhoeklaan in Roosendaal en de Karnsberg in Etten-Leur daar de enige complexen van Stadlander zijn, kunnen we naar ons oordeel onvoldoende adequaat inspelen op veranderingen in de leefomgeving en meldingen van huurders. De Parade in Bergen op Zoom is een complex in het luxe huursegment met een hoge gemiddelde huur die niet direct aansluit op onze sociale huurwoningen. Deze woningen bieden dan ook onvoldoende mogelijkheden voor huishoudens met lage middeninkomens of om scheefwoners te kunnen laten doorstromen naar het middeldure huursegment.” Hein Peeters, directeur TW Residential en verantwoordelijk voor de exploitatie van de portefeuille van FIFPro Properties: “FIFPro is de wereldwijde, overkoepelende vakbond voor profvoetballers. Namens haar leden beheert FIFPro een deel van het vermogen. Deze gelden worden belegd in assets met een laag risicoprofiel. Als onderdeel van de beleggingsstrategie wordt een hoogwaardige woningbeleggingsportefeuille opgebouwd en uitgebreid. Het exploitatiebeleid is hierbij gebaseerd op lange termijn verhuur en niet op uitponding. De hoge kwaliteit van de portefeuille van Stadlander past naadloos bij het investeringsprofiel van FIFPro. Mede op basis van de uitstekende locaties binnen de gemeenten en de hoge technische kwaliteit van de complexen, hebben wij veel vertrouwen in de toekomstige exploitatie”. Manon Kuipers, vastgoedadviseur Capital Value: “Er is momenteel veel interesse in woningportefeuilles van deze omvang. De interesse is afkomstig van zowel Nederlandse als internationale partijen met voornamelijk een doelstelling om woningportefeuilles langjarig door te exploiteren. Deze doelstelling sluit goed aan bij de regelgeving en verkoopwensen van corporaties”.