Staedion start met de verkoop van twee wooncomplexen in Delft

Nieuws 15 sep 2021

Namens woningcorporatie Staedion zijn wij gestart met de verkoop van twee wooncomplexen in de Molenbuurt in Delft. Het betreft De Hoop met 23 appartementen en Oliemolen met 56 eengezinswoningen. 

Verkoopproces en biedingstermijn
Voor het verkoopproces geldt een biedingstermijn die is vastgesteld op

woensdag 13 oktober 12.00 uur
. Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer de disclaimer en verkoopprocedure van toepassing zoals opgesteld door Core Notariaat. Bij verkoop van corporatiewoningen zijn onder meer de regels van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) van toepassing.

Meer informatie?
Voor meer informatie en foto’s verwijzen wij u naar corporatiemarkt.com. Heeft u interesse in verwerving van de complexen, dan kunt u contact opnemen met Jacoline van den Berg, via j.vandenberg@capitalvalue.nl of 030 72 71 700.