Startbouwimpuls – de belangrijkste punten op een rij

Insights 21 jun 2023

In juni kondigde het Ministerie BZK een Startbouwimpuls (Sbi) aan, een subsidie voor woningbouwprojecten die door de veranderde economische omstandigheden stil komen te liggen. Er gelden diverse criteria en randvoorwaarden om in aanmerking te komen en er zijn belangrijke deadlines. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

Over de Startbouwimpuls
Het Ministerie BZK stelt minimaal 250 miljoen euro beschikbaar voor projecten die permanente woningen opleveren en minimaal 50% betaalbare woningen bevatten. De start bouw moet uiterlijk in 2024 of 2025 plaatsvinden en de bouw moet in 2027 of 2028 afgerond zijn. Voor de exacte criteria verwijzen wij graag naar de website van het Ministerie BZK.

Meld uw project vóór 21 juli aan voor de bouwinventarisatie
Het genoemde bedrag van 250 miljoen euro is minimaal. Het is mogelijk dat dit nog wordt verhoogd. Dit wordt mede besloten aan de hand van de bouwinventarisatie die het Ministerie momenteel doet. Het is daarom belangrijk dat projecten die aan de criteria voldoen zo snel mogelijk (en uiterlijk vóór 21 juli a.s.) worden aangemeld bij de desbetreffende gemeente via het door het Ministerie uitgegeven formulier. Ook projecten met een start bouw in 2023 komen in aanmerking. Een aanmelding voor de bouwinventarisatie is nog geen aanvraag voor het ontvangen van de subsidie, maar wel enorm belangrijk voor een verhoging van het totaal beschikbare bedrag.

Vraag uiterlijk 1 oktober een subsidie aan bij uw gemeente
Op basis van de informatievergaring van het Ministerie BZK in de komende maand zullen de criteria en randvoorwaarden voor het aanvragen van de subsidie de komende weken verder worden uitgewerkt. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Twijfelt u of uw project in aanmerking komt of wilt u advies over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Arjan Peerboom of Stefan Janssen. Zij helpen u graag verder.

Subsidie belangrijke stap om bouwproductie op gang te houden
We hebben ons het afgelopen jaar enorm ingezet voor meer stimulerende maatregelen vanuit de overheid. De Startbouwimpuls is een belangrijke stap om de bouwproductie op gang te houden. Het huidige beschikbare bedrag is echter niet toereikend om de ambitie van de overheid met betrekking tot de bouwproductie te behalen. Wij zullen ons de komende tijd blijven inzetten voor meer stimulerende maatregelen om de bouwproductie op gang te houden.

Belangrijke deadlines Ministerie BZK
21 juli ? deadline bouwinventarisatie 1 oktober ? deadline inleveren aanvragen 31 oktober – deadline toekenning aanvragen Uiterlijk eind 2023 (huidige planning) –  uitkering Rijksbijdrage via de gemeente

Meer informatie?
Het Ministerie houdt de laatste wijzigngen bij op deze website. Voor specifieke vragen is een mailbox geopend die de hele zomer bemand zal zijn: sbi@minbzk.nl

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.