Steeds meer buitenlandse pensioenfondsen willen Nederlandse huurwoningen

Insights 29 jan 2018

De afgelopen vijf jaar hebben buitenlandse investeerders voor meer dan vijf miljard euro Nederlandse huurwoningen aangekocht. In 2017 investeerden zij circa 950 miljoen euro. Voor 2018 geven internationale beleggers aan meer dan 2,5 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen.

Steeds meer buitenlandse pensioenfondsen willen Nederlandse huurwoningen aankopen. De belangrijkste redenen zijn het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel, de lage rente en de groei van het aantal huishoudens in Nederland. De meeste beleggers zijn afkomstig uit Duitsland, Noord-Amerika en Engeland. Dit is een van de eerste uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt van Capital Value dat op 5 februari 2018 gepresenteerd zal gaan worden.

Aantal buitenlandse beleggers neemt toe
In 2011 werd de eerste transactie gedaan door een internationale belegger op de Nederlandse woningmarkt. Volgens de huidige gegevens zijn er nu meer dan 20 grote buitenlandse investeerders actief op de Nederlandse woningmarkt. Ook in 2017 zijn nieuwe partijen toegetreden tot de Nederlandse markt. Naar verwachting zullen er in 2018 meer nieuwe fondsen in Nederlandse huurwoningen gaan investeren, waaronder investeerders uit Azië, die zich al langer oriënteren op de Nederlandse markt.

Meer dan 40.000 huurwoningen verkocht aan buitenlandse beleggers
Sinds 2011 hebben buitenlandse beleggers volgens het onderzoek van Capital Value meer dan 40.000 huurwoningen aangekocht in Nederland. Het betreft zowel ouder bezit, als in toenemende mate ook nieuwbouwprojecten. Zo waren de buitenlandse beleggers als eerste zeer actief bij de aankoop van micro-woningen in de grote steden. Ook op het gebied van zorgvastgoed zijn een aantal gespecialiseerde buitenlandse fondsen actief op de Nederlandse markt.

Meeste buitenlandse beleggers investeren voor pensioenfondsen
Uit het onderzoek van Capital Value blijkt dat 88% van de beleggers werkt met pensioenfondsgeld. Het merendeel gaat uit van een beleggingstermijn van 5 tot 10 jaar. 21% hanteert een exploitatietermijn van meer dan 10 jaar. In 2017 verkocht één fonds de gehele portefeuille en nam afscheid van de Nederlandse markt. Dit betrof een belegger die werkte met private equity. Een aantal beleggers heeft de afgelopen jaren een Nederlandse organisatie opgericht, danwel een Nederlandse asset manager aangesteld om de portefeuille aan te sturen. Praktisch alle buitenlandse beleggers werken met Nederlandse beheerders voor het technisch onderhoud en de exploitatie.

Voor 2018 meer dan 2,5 miljard euro beschikbaar voor nieuwe investeringen
De ondervraagde beleggers geven aan voor 2018 meer dan 2,5 miljard euro beschikbaar te hebben voor nieuwe investeringen. Samen met de Nederlandse investeerders kunnen de buitenlandse beleggers een belangrijke bijdrage leveren om het tekort aan huurwoningen terug te dringen. Buitenlandse fondsen zijn veelal complementair zijn aan Nederlandse beleggers. Circa 30% geeft aan uitsluitend te investeren in middeldure en vrije sector huurwoningen. Circa 70% geeft aan zowel te willen investeren in sociale huurwoningen als in middeldure (vrije sector) huurwoningen. Internationale beleggers investeren daarnaast meer in oudere complexen dan de Nederlandse investeerders, kunnen grotere volumes aan én hebben ervaring in nieuwe segmenten zoals zorg- en micro woningen. Voor zorgvastgoed hebben de buitenlandse fondsen in 2018 circa 350 miljoen euro beschikbaar.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Het is goed voor de Nederlandse woningmarkt dat er steeds meer pensioenfondsen toetreden. Zij werken veelal met een lange termijn visie en kunnen hierdoor lagere rendementen aanvaarden. Hierdoor kan er ook geïnvesteerd worden in kwaliteit en woningen voor nieuwe doelgroepen. Buitenlandse beleggers hebben vaak veel kennis van en ervaring met investeringen in woningen voor young professionals en ouderen.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.