Stichting Warande verkoopt twee woonzorglocaties in Houten en Bilthoven

Nieuws 9 dec 2021

Stichting Warande heeft twee woonzorglocaties met in totaal 175 eenheden in Houten en Bilthoven verkocht aan Fidelity International. Capital Value begeleidde de verkoper bij deze sale & lease back transactie. Stichting Warande zal beide locaties langjarig terug huren. De verkoop van de complexen past in de strategische vastgoedplannen van zorginstelling Warande om in de komende jaren nieuwbouw en renovatie toe te passen in haar portefeuille. 

De verkoop heeft betrekking op de woonzorglocaties De Loericker Stee in Houten en Schutsmantel in Bilthoven. Na verkoop zal stichting Warande de locaties terug huren voor een periode van minimaal 20 jaar op basis van triple-net huurcontracten. Tevens zullen er op korte termijn verbouwingen plaatsvinden in beide complexen ten behoeve van renovatie, uitbreiding van het aantal eenheden en verbetering van de duurzaamheid. Fidelity International heeft de woonzorglocaties namens het Fidelity Eurozone Select Real Estate Fund aangekocht. Stichting Warande is een zorgorganisatie, die zorg, huisvesting en services biedt aan ouderen in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug. De stichting verleent verschillende soorten zorg: verpleeghuis, revalidatie, dementie, thuiszorg, hospice en tijdelijk verblijf. In totaal worden aan circa 900 cliënten op zeven woonzorglocaties en enkele nevenvestigingen voor revalidatie, hospice en kinderopvang. Stichting Warande biedt ook ondersteuning aan ouderen om langer thuis te blijven wonen. Manon Kuipers, specialist zorgvastgoed bij Capital Value: “Deze transactie is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een zorginstelling en een belegger met als doel om de kwaliteit en duurzaamheid van het zorgvastgoed te verbeteren. Een groot deel van de voorraad zorgvastgoed in Nederland is verouderd. Samenwerking met marktpartijen biedt veel kansen om deze kwalitatieve opgave de komende jaren ter hand te nemen.”