Stijging bouwvergunningen onvoldoende om tekorten terug te dringen

Insights 31 aug 2017

Het aantal verleende bouwvergunningen is in het eerste half jaar sterk toegenomen ten opzichte van 2016. Volgens het CBS zijn er dit jaar al 31.608 bouwvergunningen verleend. Vergeleken met het eerste half jaar van 2016 is dit een toename van circa 34%. Als deze positieve trend zich doorzet, betekent dit dat er dit jaar voor het eerst sinds 2010 meer dan 60.000 bouwvergunningen zullen worden verleend. Dit aantal is echter nog steeds niet voldoende om het woningtekort terug te dringen. 

Woningtekort bereikt hoogtepunt in 2019
De productie van nieuwbouwwoningen blijft al een aantal jaren achter bij de groei van het aantal huishoudens. Ondanks de verwachte stijging van het aantal bouwvergunningen naar meer dan 60.000 in 2017, worden er in 2017 en 2018 nog steeds onvoldoende woningen bijgebouwd. Om de tekorten in te lopen zijn op jaarbasis circa 80.000 tot 90.000 nieuwbouwwoningen nodig.  Begin dit jaar bleek uit onderzoek dat het woningtekort in 2018 een hoogtepunt zou bereiken. Op basis van de huidige cijfers zal het woningtekort pas na 2019 afnemen, mits de bouwproductie verder toeneemt. Hierdoor zal de druk op de koop- en huurwoningmarkt voorlopig voortduren.

Vraag blijft toenemen door groei aantal huishoudens
De Nederlandse bevolking blijft de komende jaren sterk groeien. De verwachting voor de komende 10 jaar is een groei van circa 700.000 inwoners. Daarnaast zal het aantal huishoudens de komende tien jaar met circa 450.000 toenemen. Dit komt met name door de sterke toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. In de periode tot 2022 groeit het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder met 180.000. Het statistisch woningtekort bedroeg begin 2017 naar schatting 178.000 woningen en op de piek in 2019 wordt dit geraamd op meer dan 200.000 woningen. De tekorten zijn het grootste in de COROP-regio’s Groot-Amsterdam (6%) en Utrecht (4%). In geen enkele regio is sprake van krimp van het aantal huishoudens.

Beleggers investeren meer in nieuwbouw huurwoningen
Volgens Capital Value investeerden beleggers in de eerste zes maanden van 2017 in de bouw van al ruim 9.900  huurwoningen. Het zijn met name Nederlandse institutionele beleggers (pensioenfondsen) die investeren in nieuwbouw. Naar verwachting zal deze groep dit jaar 40% meer investeren ten opzichte van 2016. Huidige transacties laten zien dat beleggers steeds vaker investeren in grotere projecten. Kees van Harten: “Het is positief dat Nederlandse beleggers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de tekorten. Zij investeren met name in huurwoningen in het middeldure segment. Wel zien wij nog steeds een tekort aan projecten, waardoor niet al het geld van de pensioenfondsen geïnvesteerd kan worden.”

Belangrijke rol gemeentes door procedures te versnellen
Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat er nog nooit zoveel geld beschikbaar is geweest voor de bouw van koop- en huurwoningen. Ook steeds meer woningcorporaties beschikken weer over voldoende middelen om te investeren in de nieuwbouw van sociale en betaalbare huurwoningen in de kernregio.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Om de tekorten terug te dringen zullen marktpartijen en gemeenten nog meer moeten gaan samenwerken. De uitdaging ligt vooral in het versnellen van procedures en besluitvormingsprocessen en het bouwen van het juiste type product. Wij doen met name een oproep aan gemeenten om de komende gemeenteraadsverkiezingen geen vertragende factor te laten zijn op besluitvormingsprocessen. Juist nu is een versnelling van RO procedures en planontwikkeling essentieel om tekorten tegen te gaan. Ook de bouwsector en toeleveranciers zullen moeten werken aan een verhoging van de productie.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.