Succesvol webinar in samenwerking met Aedes over samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars

Nieuws 9 mrt 2023

Vanwege de belangrijke rol van corporaties bij de realisatie van nieuwbouw organiseerde Aedes in samenwerking met Capital Value, Eigen Haard en Alwel op 9 maart jl. een webinar over de samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars. De doelstelling van het webinar was om meer inzicht te geven in de aspecten die bij aankoop aan bod komen en zo de slagingskans van een aankoop door een corporatie te vergroten. Vanuit Eigen Haard en Alwel werden praktijkcasussen toegelicht. Ruim 100 deelnemers waren aanwezig om het webinar bij te wonen.

Het aankoopproces in beeld
Om corporaties van begin tot eind mee te nemen in het aankoopproces hebben wij een handreiking nieuwbouw samengesteld die het aankoopproces indeelt in 7 fasen. Tijdens de presentatie lichtten Bregje de Looff en Clemens van Vuurde deze fases stapsgewijs toe en werden tips gedeeld die per fase van belang zijn.

Tip uit de praktijk
Eigen Haard en Alwel gingen vervolgens in op praktijkcasussen. Beide corporaties hebben afgelopen jaar succesvol aangekocht en konden de lessen uit de praktijk delen. Tips die hier onder meer uit voortkwamen waren: snel kunnen schakelen, heldere communicatie en begrip voor elkaars standpunten. 

Het webinar is voor leden van Aedes terug te zien op de website van Aedes.

Heeft u interesse om de handreiking aankoop nieuwbouw per mail te ontvangen?
Stuur dan een email aan Bregje de Looff.