Thuisvester verkoopt woningportefeuille met 174 woningen aan Rubens Capital Partners

Nieuws 4 jul 2016

Woningcorporatie Thuisvester heeft onlangs een woningportefeuille verkocht aan Rubens Capital Partners. De portefeuille bestaat in totaal uit 174 woningen, verdeeld over 7 complexen. Het betreft 124 eengezinswoningen, 50 meergezinswoningen en 2 commerciële ruimten. De woningen liggen verspreid over Nederland in onder meer in Dordrecht, Kats, Oudenbosch, Hoeven en Baarle Nassau. Capital Value begeleidde Thuisvester bij de transactie. Het Ministerie heeft inmiddels goedkeuring verleend.

Reden voor Thuisvester om tot verkoop over te gaan was de ligging van de complexen buiten de kernregio van de corporatie. Pierre Hobbelen, directeur van Thuisvester: “Deze verkoop stelt ons in staat te focussen op onze kerngemeenten Oosterhout, Zundert, Rucphen en Geertruidenberg. De verkoopopbrengst en de daling in beheerkosten zetten we in op onze kerntaak in deze gemeenten – het zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare woningen voor de lagere en middeninkomens.”   De woningen zijn bij Rubens Capital Partners ondergebracht in één van de reeds bestaande RCP Woningfondsen waarin eenbeperkt aantal family offices participeren. RCP is een onafhankelijk Asset & Investment Management platform, gevestigd in Amsterdam met circa 1,2 miljard assets under management in de kantoren-, woning- en winkelmarkt. Kees van Harten, directeur Capital Value: “Uit recent onderzoek van Capital Value blijkt dat corporaties voornamelijk complexen verkopen die niet bij de doelgroep passen (niet-DAEB). Circa 48% geeft dit als voornaamste reden aan. Daarnaast zet circa 27% complexgewijze verkoop in vanwege de ligging buiten de kernregio. Deze transactie is een hier een mooi voorbeeld van.” Complexgewijze verkoop wordt een belangrijk instrument voor woningcorporaties om inkomsten te genereren ten behoeve van herinvesteringen. Deze inkomsten kunnen weer bijdragen aan de realisatie van nieuwbouwontwikkelingen voor het sociale segment, welke beter passen binnen het takenprofiel van woningcorporaties. Beleggers hebben nog steeds grote belangstelling voor de verwerving van bestaande huurwoningen. Er ligt dan ook een grote kans voor corporaties die overwegen niet-DAEB bezit of bezit buiten de kernregio te verkopen. Bij lopende verkoopprocessen worden er veel biedingen uitgebracht. Voor meer informatie over deze transactie kunt u contact opnemen met Kees van Harten.