Toenemende belangstelling voor zorgvastgoed

Insights 24 okt 2016

Veel corporaties hebben zorgwoningen in de portefeuille en zoeken naar mogelijkheden deze af te stoten aangezien het bezit hiervan niet meer binnen de kerntaak valt. Ook zijn er diverse corporaties die naar een oplossing zoeken voor hun waarderingsvraagstuk van zorgvastgoed.

Volgens Danny La Rose, zorgspecialist binnen Capital Value: “De beleggingsmarkt voor zorgvastgoed is enorm gegroeid. Beleggers tonen vooral veel interesse in kwalitatief extramuraal zorgvastgoed vanwege de toenemende vraag uit de markt. Deze toenemende vraag is vooral toe te schrijven aan de vergrijzing en de wijzigingen in het zorgstelsel. Hierdoor groeit de vraag naar woon-zorgconcepten waar men zelfstandig kan wonen met zorg en service op afroep. De markt biedt op dit moment nog onvoldoende aanbod, waardoor er volop kansen zijn voor beleggers in dit segment.” Naast het taxeren van woningen heeft Capital Value ook veel ervaring met het taxeren van bedrijfsmatig (BOG), maatschappelijk (MOG) en zorg (ZOG) onroerend goed (full-versie) taxeren. Specifiek ten aanzien van MOG en ZOG heeft Capital Value de marktwaarde bepaald voor de meest uiteenlopende objecten, waaronder kinderdagverblijven, beschermd wonen, begeleid wonen, onderwijs (regulier en speciaal), kliniekgebouwen, gezondheidscentra, verpleeg- en verzorgingshuizen en dagbesteding. In het bijzonder de zorgsector kenmerkt zich door een zeer heterogeen karakter. Voor elk van deze objecten wordt daarom een nauwkeurige analyse gemaakt van zowel de objectgegevens als de gebruiker en zorgexploitant van het object. Door het leveren van maatwerk is Capital Value in staat een goed onderbouwde marktwaarde voor elk object vast te stellen. Ook is Capital Value door diverse woningcorporaties gevraagd de verkoopbaarheid te onderzoeken van woonzorgcomplexen verspreid in Nederland. Momenteel worden deze analyses uitgevoerd in het kader van hold-sell-analyses. Wellicht spelen er binnen uw organisatie vraagstukken omtrent zorgvastgoed. Capital Value beschikt over specialisten die u (vrijblijvend) kunnen voorzien van informatie en dergelijke vraagstukken voor u kunnen oppakken.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.