Transactievolume woningbeleggingen eerste half jaar 2021 gehalveerd

Insights 14 jul 2021

In de eerste zes maanden van 2021 werd in totaal voor 2,24 miljard euro aan huurwoningen verkocht. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value. Het is een halvering ten opzichte van 2020, toen het transactievolume na de eerste zes maanden op 4,77 miljard euro uitkwam. Opvallend is dat de markt in het tweede kwartaal flink is aangetrokken ten opzichte van het eerste kwartaal, toen het volume nog 600 miljoen euro bedroeg. Circa 58% van het volume in het eerste half jaar werd gerealiseerd in nieuwbouw, een sterke stijging ten opzichte van het aandeel vorig jaar (toen nog 34%). Volgens Capital Value zullen pensioenfondsen in het komende half jaar verder investeren in nieuwbouw van betaalbare huurwoningen en zal naar verwachting ook meer bestaand aanbod op de markt komen. 

Minder aanbod vanwege verhoogde overdrachtsbelasting, prijzen bestaande portefeuilles stabiel
In het eerste half jaar waren pensioenfondsen minder actief in het verkopen van bestaand bezit (7%). Dit is te verklaren door alle verkopen die pensioenfondsen in het laatste kwartaal van 2020 hebben gedaan in aanloop naar de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8%. De invloed van de verhoging van de overdrachtsbelasting blijkt op de prijzen van het hoogwaardige segment gering. Bij recente transacties van woningportefeuilles bleek dat beleggers bereid zijn biedingen uit te brengen op hetzelfde niveau als in 2020. Dit wordt veroorzaakt door het enorme beschikbare kapitaal, de lage rente, de prijsstijgingen van woningen in Nederland en het zeer beperkte aanbod van bestaande woningportefeuilles.

Pensioenfondsen grootste afnemers nieuwbouw
Met een aandeel van 63% in het totaalvolume zijn ontwikkelaars in de eerste zes maanden de grootste verkopers van huurwoningen. Pensioenfondsen zijn nog steeds grote afnemers van nieuwbouw. Het aandeel institutionele kopers in het totale transactievolume schoot omhoog naar 52%, terwijl dit in 2020 nog 43% was. Ook steeds meer internationale pensioenfondsen tonen interesse in het investeren in Nederlandse huurwoningen.

In tweede helft van 2021 meer investeringen in nieuwbouw verwacht
Nederlandse institutionele beleggers spelen al jaren een belangrijke rol in het aanjagen van nieuwbouw in Nederland. Naar verwachting zullen zij ook in de tweede helft van 2021 zeer actief blijven in het verwerven van nieuwe huurwoningen. Ook zullen de komende zes maanden meer transacties van nieuwbouw huurwoningen met buitenlandse pensioenfondsen tot stand komen. Met name woningen in het middeldure huursegment zijn populair.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: ‘Er is nog steeds een record aan kapitaal beschikbaar voor investeringen in nieuwe huurwoningen. Om het kapitaal te benutten moeten we er gezamenlijk voor zorgen dat er de komende periode voldoende passend aanbod beschikbaar is. Het is goed nieuws dat het aantal bouwvergunningen stijgt, maar mogelijke uitbreiding van landelijke regelgeving, tekort aan capaciteit bij gemeenten en stijgende bouwprijzen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het aanbod. Het is een gemiste kans als we nu niet gebruik maken van het moment om meer betaalbare huurwoningen te bouwen om de druk op de woningmarkt te verlichten.’

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.