Transactievolume woningbeleggingsmarkt bereikt een record van 10 miljard euro

Insights 1 dec 2020

De lage rentestand in combinatie met het vertrouwen in de robuuste Nederlandse woningbeleggingsmarkt die ook tijdens de coronacrisis stabiel is gebleken,  hebben geleid tot een nieuw record in het transactievolume in Nederlandse huurwoningen. Het transactievolume in 2020 zal naar verwachting van Capital Value uitkomen op 10,1 miljard euro, dat betekent een groei van 8,6% ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze grote hoeveelheid kapitaal die zijn weg vindt naar de woningbeleggingsmarkt, bestaan er grote zorgen over de mogelijkheden en financierbaarheid van nieuwbouw van huurwoningen in Nederland. De toenemende regulering van de woning(beleggings)markt is geen stimulans voor het toevoegen van nieuwe woningen. Alleen meer aanbod zal leiden tot een meer ontspannen woningmarkt.

Nieuw record transactievolume
De opwaartse trend van het transactievolume op de woningbeleggingsmarkt zet door en is door de coronacrisis verder versterkt. De stabiliteit en het relatief lage risico van het woningbeleggingsproduct worden steeds meer gewaardeerd door beleggers. Bovenop die toegenomen belangstelling kwam de aangekondigde verhoging van de overdrachtsbelasting op beleggingswoningen van 2% naar 8% in 2021, waardoor veel beleggers aan- en verkoopbeslissingen naar voren hebben gehaald. Dit alles leidde tot een ongekend hoog transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt van naar verwachting 10,1 miljard euro. Daarmee wisselden in totaal circa 43.400 woningen van eigenaar.

Aandeel internationale beleggers nog steeds aanzienlijk
Ondanks de onzekerheden over economische groei en de beperkingen in reismogelijkheden die de coronacrisis met zich meebrachten, blijven internationale beleggers hun positie op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt uitbreiden. In 2020 acquireerden zij naar schatting voor 3 miljard euro aan huurwoningen. Dat bedrag ligt wel lager dan in 2019, toen het transactievolume van internationale beleggers op 4,2 miljard euro uit kwam. Dat was vooral een gevolg van de aankoop van een grote portefeuille door Heimstaden (1,38 miljard euro) in 2019. In 2020 vond geen transactie van een dergelijke omvang plaats, waardoor het aandeel van internationale beleggers in het totale transactievolume daalde van 46% in 2019 tot 30% in 2020. Wel deden opnieuw nieuwe buitenlandse fondsen hun intrede op de Nederlandse markt.

Blijvende zorgen over nieuwbouw
Van het totale transactievolume in huurwoningen werd zo’n 3,77 miljard (37%) geïnvesteerd in nieuwe huurwoningen. Nog eens 0,4 miljard werd geïnvesteerd in transformatie- en herontwikkelingsprojecten, waardoor er in de komende jaren in totaal circa 17.000 nieuwe woningen aan de voorraad zullen worden toegevoegd. Daarmee werden er 2020 zo’n 1.000 nieuwbouwwoningen meer verkocht dan in 2019, maar nog steeds zo’n 3.000 minder dan in 2018. Deze ontwikkeling is eveneens terug te zien in het aantal afgegeven bouwvergunningen in de afgelopen jaren, wat een zelfde schommeling doormaakt. Naar verwachting van Capital Value worden er in 2020 zo’n 60.000 bouwvergunningen voor nieuwbouw afgegeven, wat een stijging van enkele duizenden vergunningen betekent ten opzichte van 2019. Ontwikkelaars geven zelfs aan dat zij meer vergunningen willen aanvragen in het laatste kwartaal, vanwege de naderende introductie van de BENG norm voor nieuwbouw. Om het bestaande woningtekort effectief te bestrijden zijn echter veel meer nieuwe woningen nodig: zo’n 75.000 tot 100.000 per jaar.

Gestapelde regelgeving hindert groei van de woningvoorraad
Hoewel minister Ollongren in de afgelopen jaren enkele grootschalige plannen voor het stimuleren van woningbouw bekendmaakte, zoals de Woningbouwimpuls in 2020 en de Woningdeals in 2019, volgden er dit jaar ook gestaag meer regels die de woningbouwproductie onder druk zetten. Zo wordt het realiseren van nieuwbouwwoningen steeds moeilijker door veel nieuwe gemeentelijke voorwaarden in combinatie met de maximering van jaarlijkse huurverhogingen tot CPI +1% voor de vrije sector, de maximering van invloed van de WOZ-waarde op het WWS puntentotaal en de verhoging van de overdrachtsbelasting. De hoge kosten voor het bouwen van nieuwe woningen kunnen hierdoor steeds moeilijker worden terugverdiend, waardoor zorgen ontstaan over de financierbaarheid van nieuwbouwprojecten. Ook bestaat de angst dat beleggers meer woningen zullen uitponden waardoor de huurvoorraad verder kan afnemen. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “We willen partijen vooral oproepen om met stimulerende maatregelen te komen om het woningtekort aan te pakken, in plaats van nieuwe beperkingen te introduceren. De aangekondigde maatregelen maken het voor woningcorporaties en Nederlandse pensioenfondsen steeds moeilijker om betaalbare huisvesting te realiseren, wat zich vertaalt naar een maatschappelijk probleem zoals steeds meer (urgente) woningzoekenden. De coronacrisis heeft juist laten zien dat beleggers meer dan ooit bereid zijn te investeren in Nederlandse huurwoningen. Laten we die kans aangrijpen. Alleen meer aanbod zal tot een prijsverlaging kunnen leiden.”

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.