Transactievolume woningbeleggingsmarkt in Q3 2022 uitgekomen op 1,5 miljard euro

Insights 9 nov 2022

Het transactievolume op de woningbeleggingsmarkt is in de eerste drie kwartalen van 2022 in totaal uitgekomen op 5,55 miljard euro. Dat is 32% hoger dan in 2021, toen het transactievolume in dezelfde periode uitkwam op 4,2 miljard euro. Dit blijkt uit een analyse van Capital Value. Ondanks de huidige marktomstandigheden houdt de woningbeleggingsmarkt goed stand. Het is echter de verwachting dat het vierde kwartaal, normaal gesproken het sterkste kwartaal, dit jaar minder omvangrijk zal uitpakken. In 2021 werd in totaal een transactievolume van 7,2 miljard euro gerealiseerd.

1,5 miljard euro aan transacties in derde kwartaal
Het transactievolume in het derde kwartaal groeide met een normale omvang ten opzichte van het eerste halfjaar: in totaal werd 1,5 miljard euro aan transacties gemeten. Opvallend is het grotere aandeel bestaande bouw: waar in 2021 slecht 38% van het volume bestaande bouw was, betreft dat in de eerste drie kwartalen van 2022 al 46%. De huidige marktomstandigheden, waaronder de aangekondigde regulering middenhuur, stijgende kapitaalmarktrente en hoge bouwkosten, doen verwachten dat de woningbeleggingsmarkt af zal koelen.

Grotere rol woningcorporaties en particuliere beleggers
De marktomstandigheden vormen kansen voor beleggers die vertrouwen hebben in de fundamenten onder de Nederlandse woningmarkt. Zo is het aandeel van woningcorporaties in het totale transactievolume opvallend groot (per Q3 2022 kwam dit uit op 18%, tegen 5% over 2021). Belangrijk is daarbij te vermelden dat zo’n 60% van het transactievolume van corporaties voortkwam uit transacties met een collega-corporatie. 30% kwam tot stand door een transactie met een ontwikkelaar. Naast de actieve rol van corporaties, kwamen particuliere beleggers op als koper van het ruime aanbod in het derde kwartaal. Het aandeel van particuliere beleggers in het transactievolume steeg naar 27% over de eerste drie kwartalen van 2022, tegen 23% in 2021.

Door onzekerheid bij beleggers zal vierde kwartaal minder sterk zijn
De verwachting dat het vierde kwartaal minder sterk zal zijn, komt voort uit de afwachtende houding van beleggers op de woningbeleggingsmarkt. Beleggers hebben nog steeds interesse in nieuwe en bestaande huurwoningen, maar hebben daarvoor duidelijkheid nodig over drie belangrijke factoren: de aangekondigde regulering van het middensegment, de rente op de kapitaalmarkt en de ontwikkeling van bouwkosten. Om nieuw te bouwen projecten rond te kunnen rekenen is duidelijkheid over de regulering van het middensegment van groot belang. Inmiddels is gecommuniceerd door het ministerie dat er gereguleerd zal worden tot 187 punten en dat het WWS-puntenstelsel deels zal worden herzien. De details van de regulering of de herziening van het WWS-puntenstelsel zijn echter nog niet duidelijk. De verwachting is dat hier voor het eind van het jaar meer duidelijkheid over wordt gegeven. Daarnaast spelen de kostenfactoren voor beleggers een rol: rente op geleend vermogen en bouwkosten. Als gevolg van de renteverhogingen van de ECB wordt het aantrekken van geleend vermogen duurder voor beleggers. Omdat de ECB in een poging om de inflatie in te dammen verdere renteverhogingen heeft aangekondigd, wachten beleggers af in welke mate dit effect gaat hebben op de mogelijkheid tot investeren. Tot slot zijn bouwkosten van belang voor nieuwbouwprojecten: mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn bouwkosten fors gestegen. Omdat beleggers gedurende de zomer met prijsstijgingen werden geconfronteerd, lopen bouwprojecten vertraging op en wachten beleggers met het doen van nieuwe acquisities. 

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.