Transactievolume woningbeleggingsmarkt naar nieuw record in 2019: 9,3 miljard euro

Insights 4 dec 2019

Koopprijzen huurwoningen met 7,5% gestegen | De woningbeleggingsmarkt bereikt dit jaar opnieuw een recordniveau wat betreft transactievolume. Waar vorig jaar een record aan investeringen van 8,5 miljard euro werd bereikt, zal 2019 naar verwachting uitkomen op 9,3 miljard euro. Dit blijkt uit recente cijfers van Capital Value. De belangstelling van binnenlandse en internationale beleggers voor Nederlandse huurwoningen blijft onverminderd groot.

Rol internationale beleggers blijft groot
Internationale beleggers spelen ook in 2019 een belangrijke rol in de totstandkoming van het totale transactievolume. Dit komt mede door de aankoop van Heimstaden van de Round Hill portefeuille voor 1,38 miljard euro, de grootste woningbeleggingstransactie op de Nederlandse markt tot nu toe. Hierdoor liep het transactievolume door internationale beleggers op tot 4,2 miljard euro zoals verwacht werd in de prognoses van Capital Value eerder dit jaar. Dit komt neer op 46% van het totale volume. In 2018 betrof dit aandeel nog 36%. Alhoewel de ruim 9.500 woningen van Round Hill naar Heimstaden gingen en dus in handen bleven van een internationale belegger, groeide ook het aandeel internationale investeerders in Nederlandse huurwoningen. In 2018 werd 30% van de door Nederlandse partijen aangeboden huurwoningen door internationale beleggers gekocht. In 2019 is dat aandeel 36%. De toenemende belangstelling uit het buitenland blijkt tevens uit het aantal actieve internationale beleggers op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Dit aantal steeg van 35 in 2018 tot 41 in 2019. Een belangrijke oorzaak is dat veel buitenlandse pensioenfondsen willen investeren in Nederlandse huurwoningen vanwege de economische stabiliteit en de goede vooruitzichten ten aanzien van de bevolkingsgroei en de groei van het aantal huishoudens.

Nederlandse pensioenfondsen blijven aanjager voor nieuwbouw
In 2019 zijn in totaal bijna 47.000 huurwoningen verkocht. Circa 33% daarvan betreft nieuwbouw. Dat komt neer op 16.000 huurwoningen. Vorig jaar lag dit percentage nog op 43% en werden er bijna 20.000 nieuwe huurwoningen verkocht. Nog steeds zijn Nederlandse pensioenfondsen de belangrijkste investeerders in nieuwbouw. De belangrijkste reden van het lagere aantal verkochte nieuwbouwwoningen ten opzichte van 2018 zijn de gestegen bouwkosten en de terugval van het aantal verleende bouwvergunningen c.q. vertraging van bouwprojecten onder meer als gevolg van de stikstofproblematiek en het capaciteitstekort bij gemeenten.

Woningtekort onvoldoende aangepakt
Naar verwachting zal het aantal afgegeven bouwvergunningen dit jaar uitkomen op circa 47.000. Dit aantal ligt 37% procent lager dan de overheidsdoelstelling van 75.000 vergunningen per jaar. Om het aantal bouwvergunningen een impuls te geven zal op gemeentelijk niveau nog meer moeten gebeuren aan het versnellen van procedures.

Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Er is nog steeds een record aan pensioenfondsgeld beschikbaar voor investeringen in Nederlandse woningen. Nederlandse pensioenfondsen gaven begin dit jaar aan circa 4 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Hiervan is 1,5 miljard euro blijven liggen. Het is een gemiste kans als we geen gebruik maken van dit beschikbare kapitaal. Alleen meer aanbod kan ertoe bijdragen dat er een einde komt aan het oplopende tekort en de oplopende prijsstijgingen van Nederlandse huurwoningen.”

Koopprijzen huurwoningen verder gestegen
Als gevolg van het enorme beschikbare kapitaal en de positieve verwachtingen van de ontwikkelingen op de woningmarkt, waren beleggers in 2019 bereid een hogere prijs te betalen dan in voorgaande jaren. Gemiddeld stegen de prijzen met circa 7,5%. Door de zeer lage rentestand en de positieve verwachtingen voor de woningmarkt zijn beleggers bereid een lager rendement te accepteren.

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.