Update handboek marktwaardering, wat moet u weten?

Nieuws 2 nov 2023

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft eind oktober de jaarlijkse update van het handboek marktwaardering gepubliceerd. Graag zetten wij de belangrijkste wijzigingen in het handboek voor u op een rij:

? De tabellen voor bouwjaarklasse zijn geactualiseerd en uitgebreid naar negen klassen ? De tabel voor de WOZ-klassen is geactualiseerd ? Flexwoningen: flexwoning is nu een objectkenmerk op complexniveau ? Voor flexwoningen geldt vanaf dit jaar: beleidswaarde is gelijk aan de marktwaarde ? Met ingang van huidig verslagjaar zijn corporaties verplicht hun vastgoed volledig ingemeten te hebben conform NEN2580 ? De overdrachtsbelasting is 10,4% per januari 2023

Wilt u meer weten?
Voor een nadere toelichting op het handboek of vragen over de taxatie voor uw jaarrekening kunt u direct contact opnemen met Fedde Grunstra, taxateur: f.grunstra@capitalvalue.nl of 030 72 71 700.