Vastgoedjournaal: het wordt weer leuk om in huurwoningen te beleggen

Nieuws 9 sep 2014

Bron: Vastgoedjournaal. Niet eerder is het beleggen in huurwoningen zo in trek geraakt als in de afgelopen paar jaar. Steeds meer particuliere, institutionele en buitenlandse beleggers verdiepen zich in het aanbod van woningcorporaties die veel te verkopen hebben. Vastgoedjournaal sprak hierover met Marijn Snijders van woningbeleggingsadviseur Capital Value die honderden miljoenen per jaar aan huurwoningen verkoopt.

Van niets naar een nummer één positie in woningbeleggingsadvies. Dat overkwam Capital Value, het bedrijf van Marijn Snijders en Kees van Harten. Twee-en-een-half-jaar geleden zijn zij vanuit een statig pand aan de Utrechtse Maliebaan begonnen om met pure focus op huurwoningbeleggingen hun diensten aan beleggers aan te bieden. Nu zijn ze met afstand de grootste op dit terrein, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Ze pakken het slim aan. Niet alleen spreken ze hun grote netwerk aan, ook entameren ze eigen onderzoeken om de ‘appetite’ naar woningbeleggingen in kaart te brengen.  Ze houden de ‘buzz’ erin.   Zo stelden ze vast dat buitenlandse partijen er dit jaar enkele miljarden voor over hebben om in Nederlands woningvastgoed te beleggen. Dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. In deze zomer werd de geruchtmakende deal tussen Vestia en Duitse belegger Patrizia door het team van Snijders rondgebreid. Bijna €600 miljoen had Patrizia ervoor over om 5500 merendeels sociale woningen over te nemen. Nog geen miljard maar het komt wel dichterbij en het jaar is nog lang niet om. Snijders denkt er met genoegen aan terug hoe hij met zijn medewerkers maanden aan de deal hebben gewerkt. “Zo’n geslaagde deal geeft toch een geweldige boost voor de Nederlandse economie? Vestia heeft een optimale prijs gekregen voor de woningen, een buitenlandse belegger heeft het vastgoed dat hij wenst en banken kunnen weer financieren. Bovendien is het goed voor de prijsontwikkeling. Allemaal stuk voor stuk positief.”

Meer adviseurs in deze markt
Snijders snapt dat er op het terrein van advies voor huurwoningbeleggingen meer concurrentie bij is gekomen. "Dit segment was voor veel adviseurs helemaal niet interessant. Nu de omvang sterk is toegenomen komen er meer adviseurs die erin stappen. Dat juichen we toe, zo werkt de markt."   De explosief gestegen markt voor huurwoningbeleggingen heeft er volgens Snijders aan toe bijgedragen dat ook de beeldvorming van de sociale huursector onder beleggers aanzienlijk is verbeterd. "Beleggen in de sociale sector wordt weer positiever bekeken. We zien dat buitenlandse financiers en investeerders het sociale segment niet op voorhand afwijzen. In Duitsland denkt men al veel langer positief over het beleggen in sociale woningen. Tel maar na: geen leegstand, een stabiele huurstroom en goedkope kredieten als je daarin wil beleggen."

Ook lastige huurwoningen zijn te verkopen
Daarnaast ziet hij een verbreding van het type beleggers dat de Nederlandse markt opkomt. "Waren dat eerst vooral buitenlandse, institutionele professionele beleggers die de toon aangaven, nu zien we ook kleinere particulieren die er hun vermogen in willen steken. Het is bijzonder dat ook huurwoningen in lastige woninggebieden als Groningen en Limburg prima zijn te verkopen. Dat heeft een kapitaalstroom op gang gebracht waar de regio’s van profiteren.” Nieuw is dat een groot gedeelte van het aanbod nu bij corporaties vandaan komt. "Je ziet dat bij steeds meer corporaties nagedacht wordt over een strategische heroriëntatie van hun vastgoedbezit. Moeten we verkopen of ponden we de woningen zelf uit? Positief is dat taxaties op marktwaarde bij de corporaties steeds meer worden toegepast. Ze hanteren nu meerdere taxatiebegrippen zoals de bedrijfswaarde wat geen goede afspiegeling is van de werkelijke waarde. Er komt bij hen meer en meer kennis beschikbaar waardoor corporaties uitgroeien tot professionele spelers." Snijders verwacht in Nederland dit jaar een recordvolume aan woningbeleggingen en ook 2015 wordt een ‘zeer goed jaar’. Corporaties blijven doorgaan met het afstoten van huurwoningen. "Daarnaast begint de nieuwbouwwoningmarkt steeds meer op te krabbelen nu banken meer kapitaal beschikbaar stellen. Toch zien we landelijk dat er nog te weinig nieuwe huurwoningen worden gebouwd. Dat is wel hard nodig want er dreigt een tekort aan geschikte huurwoningen", aldus Snijders. Rogier Hentenaar Vastgoedjournaal