Veel kansen voor corporaties om bestaande voorraad uit te breiden

Nieuws 10 okt 2022

Door de huidige marktomstandigheden wordt het steeds interessanter voor woningcorporaties om bestaand bezit aan te kopen. Recente rentestijgingen en onzekerheid op het gebied van regulering zorgen ervoor dat beleggers momenteel afwachten. Hierdoor is de concurrentiepositie van corporaties ten opzichte van beleggers versterkt. Bregje de Looff, vastgoedadviseur bij Capital Value en specialist in het begeleiden van aan- en verkooptrajecten voor corporaties vertelt waarom het juist nu interessant is om bestaande woningen aan te kopen en hoe u het juiste aanbod vindt op de markt.

Waarom willen beleggers nu meer verkopen?
Er is momenteel veel aanbod op de markt. Dat zijn bijvoorbeeld woningen van particuliere beleggers die hun vastgoed moeten herfinancieren voor hogere rentes, waardoor het interessanter wordt om te verkopen. Ook institutionele beleggers willen hun portefeuille verjongen, en verkopen daarom bestaand bezit.

Waarom is dit aanbod interessant voor corporaties?
Corporaties hebben natuurlijk een enorme opgave om de sociale huurvoorraad uit te breiden. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwbouwopgave, maar dat zijn vaak investeringen voor de langere termijn. Het aankopen van bestaand bezit is een directe toevoeging van eenheden aan de voorraad die op korte termijn bijdraagt aan de doelstellingen die corporaties om de sociale voorraad uit te breiden. Daar komt bij dat corporaties veel ervaring hebben met verduurzamen van het bezit. Daar zijn corporaties al jaren mee bezig. Bij aankoop kunnen zij vaak een reële inschatting maken van hetgeen gedaan moet worden.

Waarom de urgentie om juist nu aan te kopen?
Op dit moment bestaat er bij beleggers onzekerheid over wat er gaat gebeuren met de regulering van het middenhuursegment. De op komst zijnde reguleringen raken beleggers hoe dan ook meer dan sociale verhuurders, omdat die voor hun sociale woningen al een beleid voeren dat aansluit bij de doelen van de overheid. Dit geeft corporaties momenteel een betere concurrentiepositie bij het uitbrengen van biedingen. Daarnaast is het, met het oog op de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 10,4% vanaf 1 januari 2023, financieel aantrekkelijk om dit jaar nog bestaand bezit aan te kopen.

Wat adviseer je aan corporaties die willen aankopen?
Het is belangrijk dat de zoekvraag kenbaar wordt gemaakt in de markt. Zo hebben wij momenteel veel aanbod dat interessant is voor corporaties. Daarnaast hebben wij dagelijks contact met beleggers die nog aanbod naar de markt gaan brengen. Wij zien in de praktijk dat corporaties momenteel concurrerende biedingen doen. Om de kansen niet te laten lopen is het wel van belang om snel te schakelen. Wij merken dat niet alle corporaties bekend zijn met de aspecten van het aankoopproces of soms simpelweg geen capaciteit in huis hebben om het aankooptraject te begeleiden. Daar helpen wij corporaties bij.

Heb jij tips voor corporaties die bestaand bezit aan willen kopen?
Start altijd met een toetsing van de de aankoop aan de portefeuillestrategie en duurzaamheidseisen. Past het bezit in het sociale of in het middenhuursegment? Het is belangrijk de uitnodiging van het biedingsproces te accepteren en om de beschikbare informatie in de dataroom te onderzoeken. Als de businesscase financieel haalbaar is, kan een eventuele indicatieve bieding voorbereid worden. Daarbij adviseren wij altijd te kijken naar voorbehouden die gedaan kunnen worden om snelheid in het proces te handhaven, bijvoorbeeld een taxatie, bouwkundige keuring en bijbehorende interne goedkeuringen. Vaak is er mogelijkheid tot een periode van exclusiviteit/ DD periode, waarin door nader onderzoek alle voorbehouden kunnen worden weggewerkt.

Meer weten?
Lees meer bij onze dienstverlening of neem contact met ons op voor inzicht in ons huidige aanbod.