Veiling huurrechten benzinestations brengt ruim € 36 miljoen op

Nieuws 12 sep 2013

Op 11 september 2013 veilde het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) voor de elfde keer de huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. De in totaal negen geveilde benzinestations brachten uiteindelijk ruim ? 36 miljoen op. Capital Value begeleidde de veiling in opdracht van het RVOB. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn trad op als notaris.

De veiling vond plaats in het Crowne Plaza-Promenade hotel in Den Haag. In totaal werden er 30 biedingen uitgebracht. De hoogste biedingen zijn aan het einde van de dag bekendgemaakt via de website van het RVOB. De veiling betrof de volgende locaties: De Mieden (A31), Oude Riet (A7), De Kreilen (N31), Helenaveen (A67), Oeijenbraak (A67), ’t Haasje (A2), De Slenk (A50), Mastpolder (A58) en Buttervliet (A29).

Over RVOB
Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) beheert, (her)ontwikkelt, koopt en verkoopt rijksgronden en -gebouwen. Het RVOB is tevens het ontwikkelingsbedrijf dat namens de ministeries werkt aan de totstandkoming van complexe gebiedsontwikkelingsprojecten waarin het Rijk een belangrijke rol heeft. Het RVOB is ontstaan uit een fusie tussen Domeinen Onroerende Zaken (ministerie van Financiën) en het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).

Over de Benzinewet
In het kader van het MDW-beleid (Marktwerking, Deregulering, Wetgevingskwaliteit) heeft de overheid gewerkt aan maatregelen voor het vergroten van de marktwerking (prijsconcurrentie) en creëren van kansen voor nieuwe toetreders op de benzinemarkt. De op 31 juli 2005 aangenomen Benzinewet vormt het sluitstuk van deze operatie. De Benzinewet is afgeleid van de convenanten die in 2000 en 2001 zijn gesloten tussen de Staat en de betrokken partijen op de benzinemarkt. De veiling van het huurrecht voor een periode van maximaal 15 jaar op alle benzinestations langs rijkswegen (circa 250), is in deze wet verankerd.

Informatie over de veiling 2013 en eerdere veilingen is te vinden op de website van het RVOB.