Vertrouwen particuliere beleggers neemt toe tijdens coronacrisis

Insights 16 jul 2020

Het vertrouwen in de woningbeleggingsmarkt onder particuliere beleggers is in de afgelopen twee maanden toegenomen. Capital Value startte aan het begin van de coronacrisis met het monitoren van het vertrouwen. In een recente enquête geeft 80% van de particuliere beleggers aan slechts een beperkte invloed van de coronacrisis op de woningbeleggingsmarkt te verwachten. Dit percentage lag in een vergelijkbare enquête in maart nog op 73%. Ook geeft circa 73% van de beleggers aan geen investeringen te hebben uitgesteld als gevolg van de crisis, terwijl 47% van de beleggers in maart aangaf dat misschien wel te zullen doen. Het blijvende vertrouwen van particuliere beleggers in de woningbeleggingsmarkt is tevens terug te zien in de investeringen die zij deden in het eerste half jaar van 2020: in totaal acquireerden zij voor ruim 1 miljard euro aan Nederlandse huurwoningen. Het aandeel van particuliere beleggers in het totale transactievolume is daarmee 32%. 

Meer vertrouwen, maar kritische blik neemt toe
79% van de ondervraagde particuliere beleggers geeft in de recente enquête aan de woningmarkt robuust te vinden. In maart lag dit percentage op 68%. Mogelijke verklaringen van deze stijging zijn het grote woningtekort, de doorgroeiende verkoopprijzen op de koopwoningmarkt en het grotendeels uitblijven van huuropschortingen bij huurders. Wel worden particuliere beleggers kritischer bij de aankoop van woningen: zo’n 40% gaf aan extra kritisch te kijken als gevolg van de crisis terwijl dat aandeel in maart nog 28% was. Het aandeel beleggers dat aangaf investeringen te willen uitstellen daalde juist, van 47% in maart tot 27% in mei. De oorzaak van uitstellen was met name de onzekerheid over de lengte van de crisis.

Crisiseffecten beperkt merkbaar in bestaande portefeuilles
De bestaande portefeuilles van woningbeleggers ondervinden weinig last van de crisis. Circa 54% van de particuliere beleggers geeft nu aan eigenlijk geen verschil te merken in het beheer van de eigen portefeuille tijdens de crisis. Er zijn in beperkte mate huurders met betalingsachterstanden of -problemen (12% ziet hier een toename in). Circa 35% van de beleggers ontving wel meer huurdersverzoeken voor huuraanpassing of -opschorting dan normaal. Het verhuren van betaalbare huurwoningen gaat nog steeds goed, duurdere huurwoningen zijn wat moeilijker te verhuren. Dit betreft dan met name (gemeubileerde) expatwoningen in het hoogste segment. Naast het blijvende vertrouwen van particuliere beleggers in de woningmarkt ziet ook 20% kansen om juist nu nieuwe acquisities te doen. Lees ook: 73% van de particuliere beleggers verwacht beperkte invloed coronacrisis op woningbeleggingsmarkt

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.