Vestia gaat circa 1.065 (zorg)woningen in de provincie Groningen verkopen

Nieuws 27 jul 2018

Vestia wil de komende jaren een grotere bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in haar vier kerngemeenten in de regio's Rijnmond en Haaglanden. Daarom start binnenkort de verkoop van een gedeelte van het zorgvastgoed in de provincie Groningen. Het gaat om ca. 1.065 overwegend sociale (zorg)woningen. De woningen liggen in acht verschillende gemeenten. Het betreft woonzorg-, senioren en aanleunwoningen. De huurders kunnen in hun woning blijven wonen en de huurovereenkomst blijft hetzelfde. Capital Value zal de verkoop namens Vestia begeleiden.

Aanleiding verkoop
Vestia is een woningcorporatie met woningbezit in veel gemeenten, verspreid door het hele land. In de toekomst concentreert Vestia zich op vier kerngemeenten, te weten Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft. Daarom wil Vestia de woningen buiten deze gemeenten verkopen. Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd over de voorgenomen verkoop.

”Voor onze huurders blijft de huurovereenkomst met bijbehorende voorwaarden hetzelfde. Alle rechten en plichten blijven behouden en de huurders kunnen in hun woning blijven wonen”, vertelt Arjan Schakenbos, voorzitter raad van bestuur Vestia. ”De verkoop van deze (zorg)portefeuille levert een bijdrage aan de focus op onze maatschappelijke opgave in de vier kerngemeenten. Er is een toenemende vraag naar betaalbare woningen, een enorme duurzaamheidsopgave en er zijn stevige leefbaarheidsvraagstukken in de wijken. Op deze manier kunnen we onze missie ’tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst’, waarmaken.”

Over de portefeuille
De complexen in de portefeuille genaamd Noorderlicht liggen verspreid over acht verschillende locaties in de provincie Groningen. De bouwjaren van de complexen liggen tussen 1966 en 2004. Het betreft vooral zorgwoningen, seniorenwoningen met verzorging en aanleunwoningen. Circa 40% van de woningen zijn zelfstandige woningen.

Planning
Vestia verwacht de verkoop in september 2018 te starten. Naar verwachting vindt de overdracht medio 2019 plaats. Heeft u interesse in verwerving van de portefeuille? Dan kunt u contact met ons opnemen.