Vestia sluit koopovereenkomst voor 5.500 woningen met Duitse woninginvesteerder

Nieuws 24 jul 2014

Op 24 juli 2014 zetten Vestia en de Duitse woninginvesteerder PATRIZIA hun handtekening onder een koopovereenkomst van de portefeuille van circa 5.500 woningen. De verkoopprijs bedraagt EUR 577 miljoen. De overeenkomst is gesloten onder voorwaarde van goedkeuring door het Ministerie van BZK, het WSW en de toezichthouders.

Vestia ziet PATRIZIA als een zeer geschikte en betrouwbare koper. De verkoop levert een belangrijke bijdrage aan het duurzaam financieel herstel van Vestia en sluit naadloos aan op de doelstelling van Vestia om zich richten op haar kerngebied, de regio’s Haaglanden en Rijnmond.

Unieke verkoop
Nooit eerder werd er in Nederland een woningportefeuille van dit formaat verkocht. Sinds 20 maart 2014 staat de portefeuille te koop. Tot 14 mei konden geïnteresseerden uit binnen- en buitenland bieden op deze portefeuille. Oorspronkelijk betrof het circa 6.500 woningen. Gedurende het proces heeft Vestia besloten een specifiek deel, het zorgvastgoed, niet te betrekken in de transactie. De overeenkomst betreft uiteindelijk circa 5.500 woningen die Vestia aan PATRIZIA verkoopt. Arjan Schakenbos, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vestia over de overeenkomst: “Wij zijn erg tevreden over deze verkoop. Het is een uitstekend bod dat een grote bijdrage levert aan ons duurzaam financieel herstel. Daarnaast neemt PATRIZIA een groot aantal medewerkers over die het vastgoed goed kennen, wat voor alle partijen een positieve ontwikkeling is.”

Vervolgproces
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) moet toestemming geven voor de verkoop en zal deze toetsten aan de Circulaire MG 2013-02. In de circulaire staan de algemene regels en voorwaarden van de verkoop door corporaties aan commerciële partijen beschreven. Vestia besteedt in het bijzonder aandacht aan de zienswijzen van de gemeenten waarin het bezit wordt verkocht. Ook de raad van commissarissen, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen de verkoop goed te keuren. Naar verwachting wordt PATRIZIA eind 2014 formeel de nieuwe eigenaar van de woningportefeuille van 5.500 woningen. Deze overeenkomst sluit aan bij het realiseren van onze gewenste groei en lange termijn investeringen in Europa.” zegt  Klaus Schmitt, Chief Operating Officer and Managing Board member van PATRIZIA Immobilien AG.

Huurdersbelang
Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Vestia draagt, is Vestia zorgvuldig te werk gegaan tijdens het traject van de verkoop. Potentiele kopers zijn uitgebreid gescreend. In het belang van de huurders heeft Vestia afgesproken dat de koper codes ondertekent voor integriteit en zorgvuldig en ethisch handelen. Voor de huidige huurders geldt dat alle geldende rechten en plichten in de huidige huurovereenkomst behouden blijven.

Samenwerking
De koop is tot stand gekomen met ondersteuning van Capital Value, specialist in woningbeleggingen en Houthoff Buruma voor juridisch advies. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Er is zeer veel belangstelling geweest voor de Vestia-portefeuille. Het is historisch dat een buitenlandse lange termijnbelegger op deze grote schaal nu toetreedt tot de Nederlandse markt. De enorme hoeveelheid kapitaal die beschikbaar is kan ook een positieve invloed hebben op de realisatie van nieuwe huurwoningen. Veel banken en beleggers hebben geld beschikbaar waardoor de woningmarkt een positieve impuls zal krijgen”.

Over PATRIZIA Immobilien AG
Met circa 700 medewerkers in meer dan tien landen is PATRIZIA Immobilien AG al meer dan 30 jaar actief op de vastgoedmarkt als woninginvesteerder en dienstverlener. De activiteiten van PATRIZIA omvatten aankoop, beheer, waardeontwikkeling en verkoop van woningen en commercieel vastgoed. Als erkend partner van grote institutionele beleggers is de organisatie actief in Duitsland en andere landen en bestrijkt de gehele vastgoedsector. Op dit moment beheert het bedrijf vastgoed ter waarde van ongeveer 13 miljard euro, voornamelijk als co-investeerder en portfoliomanager voor verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, staatsfondsen en spaarbanken. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.patrizia.ag. Voor meer informatie over deze transactie kunt u contact opnemen met Ing M.A. (Marijn) Snijders MRE MRICS. Lees ook: 24 juli 2014: Patrizia.ag: Patrizia signs purchase agreement for residential portfolio in the Netherlands PropertyNL, DealFocus: Vestia-portefeuille verkocht voor ? 578 miljoen aan Patrizia Het Financieele Dagblad: Vestia verkoopt record aantal woningen Vastgoedmarkt: Vestia verkoop 5.500 woningen aan Patrizia NU.nl: Vestia verkoopt grote woningportefeuille Vastgoedjournaal: Vestia sluit koopovereenkomst voor 5.500 woningen met Duitse woninginvesteerder BNR: Vestia verkoopt grote woningportefeuille NRC: Vestia verkoopt voor half miljard aan woningen NOS: Vestia verkoopt 5.500 woningen De Financieele Telegraaf: Vestia verkoopt 5.500 woningen aan Patrizia Aedes: Vestia verkoopt 5.500 woningen aan Duitse belegger 25 juli 2014: PropertyNL, DealFocus: Doorbraak buitenlandse instituten op Nederlandse woningmarkt Het Financieele Dagblad: Verkoop van grote pluk woningen levert corporatie Vestia veel meer op dan verwacht 28 juli 2014: Het Financieele Dagblad: Verkoop door Vestia biedt hoop herstel