Vestia start met verkoop zorgportefeuille Noorderlicht in Groningen

Nieuws 27 sep 2018

Vestia wil de komende jaren een grotere bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in haar vier kerngemeenten in de regio's Rijnmond en Haaglanden. In juli kondigde de corporatie reeds aan om een gedeelte van het zorgvastgoed in de provincie Groningen te gaan verkopen. Vandaag is het verkoopproces van start gegaan. Het gaat om 1.061 overwegend sociale (zorg)woningen. De woningen liggen in Blijham, Eenrum, Grijpskerk, Oude Pekela, Sappemeer, Veendam, Winschoten en Winsum. Het betreft woonzorg-, senioren en aanleunwoningen. De huurders kunnen in hun woning blijven wonen en de huurovereenkomst blijft hetzelfde.  

Aanleiding verkoop
Vestia is een woningcorporatie met woningbezit in veel gemeenten, verspreid door het hele land. In de toekomst concentreert Vestia zich op vier kerngemeenten, te weten Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft. Daarom wil Vestia de woningen buiten deze gemeenten verkopen. Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd over de voorgenomen verkoop. ”Voor onze huurders blijft de huurovereenkomst met bijbehorende voorwaarden hetzelfde. Alle rechten en plichten blijven behouden en de huurders kunnen in hun woning blijven wonen”, vertelt Arjan Schakenbos, voorzitter raad van bestuur Vestia. ”De verkoop van deze (zorg)portefeuille is een mooie stap om beter te focussen op onze maatschappelijke opgave in de vier kerngemeenten. Er is een toenemende vraag naar betaalbare woningen, een enorme duurzaamheidsopgave en er zijn stevige leefbaarheidsvraagstukken in de wijken. Op deze manier kunnen we onze missie ’tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst’, waarmaken.”

Over de portefeuille
De Noorderlicht zorgportefeuille biedt een goede mix van intramurale en extramurale woningen en zelfstandige en onzelfstandige eenheden. De bouwjaren liggen tussen 1966 en 2004. Het grootste deel van de complexen is onaangebroken (21 van de 23). Circa 70% van de totale huurstroom komt uit masterlease contracten met zorginstellingen.

Verkoopproces
Capital Value begeleidt de verkoop namens Vestia. De biedingstermijn is vastgesteld op

dinsdag 27 november 2018, 12.00 uur.
Meer informatie over de complexen vindt u op Zorgvastgoedmarkt. Indien u interesse heeft in verwerving, dan kunt u contact met ons opnemen.