Vestia verkoopt 1061 (zorg)woningen in Groningen aan Estea

Nieuws 3 jun 2020

Vestia heeft 1.061 overwegend sociale (zorg)woningen in de provincie Groningen verkocht aan Estea Noorderlicht C.V. Het betreft verzorgings- en verpleeghuizen en zelfstandige woningen in acht verschillende gemeenten. Aanleiding voor de verkoop was de wens van Vestia om zich te richten op volkshuisvestelijke taken in de kernregio's, te weten Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft. Capital Value begeleidde het verkoopproces namens Vestia. De juridische begeleiding van het proces werd verzorgd door Houthoff.

De portefeuille (Noorderlicht) omvat met name zorgwoningen, seniorenwoningen met verzorging en aanleunwoningen. Circa 40% van de woningen is zelfstandig. De bouwjaren van de complexen liggen tussen 1966 en 2004. Willy de Mooij, lid van de raad van bestuur Vestia: “De verkoop van deze (zorg)portefeuille levert een bijdrage aan het financieel herstel van Vestia. Zo kunnen we ons focussen op onze maatschappelijke opgave in de vier kerngemeenten.”

Estea is een professionele belegger in zorgvastgoed. In de afgelopen jaren heeft Estea een portefeuille van zorgvastgoed opgebouwd, waar de Noorderlicht portefeuille aan toegevoegd wordt. Erik van den Brand, directeur van Estea over de aankoop: “Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een veilige en prettige woonomgeving van onze bewoners die veelal kwetsbaar zijn en een zorgvraag hebben. We werken hierin samen met een groot aantal stakeholders zoals zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en lokale ondernemers. We kijken dan ook uit naar het opbouw van een langdurige en duurzame relatie met alle partijen die betrokken zijn en blijven bij de woningen in de Noorderlicht Portefeuille.”

Willy de Mooij, vertelt: “Wij zien in Estea een betrouwbare en betrokken vastgoedbelegger met een sociaal karakter. Van het totale bezit van Estea is circa 70% sociaal verhuurd. Voor onze huurders blijft de huurovereenkomst met bijbehorende voorwaarden hetzelfde. Alle rechten en plichten blijven behouden en de huurders kunnen in hun woning blijven wonen’.” Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Deze transactie is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een corporatie en belegger in het zorgvastgoed segment. Een groot deel van de bestaande voorraad zorgvastgoed is in handen van corporaties. De markt biedt op dit moment veel kansen om dit type vastgoed te verkopen. Vanwege demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de zorgsector is de verwachting dat de vraag naar zorgvastgoed de komende jaren flink zal toenemen en zijn investeringen in de bestaande voorraad noodzakelijk om kwalitatieve tekorten weg te werken. Ook in de huidige tijd zien we dat er vanuit beleggers veel kapitaal beschikbaar is voor investeringen in (zorg)woningen.”