Vraag naar middeldure huurwoningen zal nog verder toenemen

Insights 7 apr 2016

Het WoON2015-onderzoek, uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, laat in haar nieuwste prognose zien dat de vraag naar geliberaliseerde huurwoningen nog verder zal toenemen dan eerder werd voorspeld. Volgens de meest recente prognose zal de geliberaliseerde huursector in de periode 2015-2025 groeien met circa 213.000 woningen.  

De bijstelling van de prognose wordt met name veroorzaakt door de toegenomen belangstelling voor de geliberaliseerde huursector onder jongere huishoudens (in de leeftijdscategorie 25-29 jaar). Slechts 5% van deze groep woonde in 2009 in een geliberaliseerde huurwoning. In 2015 is dit percentage gegroeid naar circa 12%. Belangrijke oorzaken voor deze groei zijn enerzijds de behoefte naar meer flexibiliteit van wonen binnen deze groep. Anderzijds is het voor deze groep de afgelopen jaren ook lastiger geworden om een woning te kopen.

Een aantal weken geleden presenteerde Capital Value, in samenwerking met onderzoeksbureau ABF Research en ING Real Estate, haar jaarlijkse onderzoek over de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. In dit onderzoek bleek al een toenemend tekort op de Nederlandse huurwoningenmarkt. En dit tekort blijkt op basis van de meest recente prognoses nu zelfs groter dan eerder werd aangenomen. Marijn Snijders, directeur Capital Value: “Het is noodzakelijk dat de bouwproductie voor dit woningmarktsegment opgeschroefd wordt. We zien aan het aantal afgegeven bouwvergunningen dat het aantal woningen helaas nog steeds niet voldoende toeneemt. Om aan de vraag te voldoen zullen gemeenten, bouwsector en ontwikkelaars nóg beter moeten gaan samenwerken. Ook voor de huurders is het van belang dat er meer aanbod komt om het huurprijsniveau in evenwicht te houden”. Uit het onderzoek van Capital Value blijkt dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om het tekort aan Nederlandse huurwoningen tegen te gaan. De interesse onder Nederlandse en buitenlandse beleggers is  onverminderd hoog. Beleggers geven aan in 2016 meer dan 5,5 miljard euro beschikbaar te hebben voor het huursegment. Nederlandse institutionele beleggers zijn hierbij de belangrijkste aanjagers van de nieuwbouw van huurwoningen voor de geliberaliseerde huursector. Zij hebben naar schatting in 2015 in circa 6.500 nieuwbouw huurwoningen geïnvesteerd. De ondervraagde beleggers geven aan dit aantal de komende jaren op jaarbasis te kunnen verdubbelen. Deze beleggers zien echter ook onvoldoende aanbod op de markt komen doordat ontwikkelaars, gemeenten en de bouwsector zich op dit moment teveel richten op de ontwikkeling van koopwoningen. Deze partijen zullen meer initiatief moeten nemen om de ontwikkeling van meer geliberaliseerde huurwoningen mogelijk te maken. Meer informatie over het woON2015-onderzoek is te vinden op de websites van het Ministerie van BZK en onderzoeksbureau ABF Research

Heeft u interesse in meer data over de woning- of zorgvastgoedmarkt?

Neem direct contact op met Thijs Konijnendijk, Head of Research & Data Intelligence of bekijk ons dataplatform.