Waardevolle gesprekken op de Dag van de Betaalbare (Huur)Woning

Nieuws 22 jun 2023

Op donderdag 15 juni vond de Dag van de Betaalbare (Huur)Woning plaats, een gezamenlijk initiatief van PROVADA en Capital Value met als doel te onderzoeken hoe we door samenwerking meer betaalbare huurwoningen kunnen realiseren de komende jaren. Het woningtekort dreigt de komende jaren alleen maar verder op te lopen en bouwprojecten lopen vast. Wat kunnen we gezamenlijk doen om dit tij te keren? De dag werd mede mogelijk gemaakt door een actieve bijdrage van Aedes, VNG, IVBN, Vastgoed Belang, het Ministerie BZK en een groot aantal vertegenwoordigers van corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en beleggers.

Openingsbijeenkomst stakeholders
Uit de openingsbijeenkomst bleek de grote belangstelling voor het thema. De opkomst was groot, er bleef geen stoel onbezet in het Forum 1. Aan de hand van een aantal stellingen, gepresenteerd door Marijn Snijders, directeur Capital Value, ging gespreksleider Tom van ’t Hek in gesprek met Martin van Rijn (Aedes), Desirée Uitzetter (Neprom), Gertjan van der Baan (IVBN) en Chris Kuijpers (Ministerie BZK). Alle partijen waren het erover eens dat er geen tijd te verliezen is en dat er meer moet worden samengewerkt. Onderwerpen die aan bod kwamen waren geborgd lenen voor corporaties, de rol van de overheid en de urgentie van het snel invoeren van de start-bouw subsidie.

Thematische discussies bij de Samenwerkingstafels
In de middag werd in kleine groepen gediscussieerd over verschillende thema’s. Onder begeleiding van een moderator gingen vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, beleggers en ontwikkelaars met elkaar in gesprek over elkaars standpunten. Thema’s die aan bod kwamen waren samenwerking tussen marktpartijen, het realiseren van voldoende seniorenwoningen, studentenhuisvesting, de verduurzamingsopgave en de mogelijkheden om de woningbouwproductie te versnellen. Wij danken alle partijen die hier een actieve bijdrage aan hebben geleverd.

Heeft u suggesties of feedback?
Wij zullen ons de komende jaren blijven inzetten om de woningbouwproductie op gang te houden. Heeft u suggesties of feedback voor volgend jaar? Laat het ons weten! Stuur dan een e-mail aan Bregje de Looff.