Woonbedrijf bereikt overeenstemming met Stayinc. over Schellensterrein in Eindhoven

Nieuws 5 apr 2023

Stayinc. zal de ontwikkellocatie Schellensterrein in Eindhoven op korte termijn overdragen aan Woonbedrijf. Hierdoor blijft deze centrumlocatie in handen van een woningcorporatie, om zo sociale en middeldure huurwoningen te kunnen realiseren in een gebied waar betaalbare woningen schaars zijn. Capital Value begeleidde de verkoop namens Stayinc., die door de verkoop kan investeren in bestaande complexen en nieuwbouwprojecten in het middensegment.

Woonbedrijf werkt een nieuw plan uit
Stayinc. ontwikkelde eerder een nieuwbouwplan voor het Schellensterrein met circa 330 woningen in de sociale en middenhuur. Stayinc. verhuurt en beheert als dochteronderneming van Wooninc., middenhuurwoningen in regio Eindhoven. Woonbedrijf neemt het bestaande plan niet over en zal in de komende periode gaan werken aan een nieuw plan voor het perceel. Dit nieuwe plan zal inzetten op een inclusief woonprogramma. Uitgangspunt van de ontwikkeling wordt een mix van betaalbare woningen binnen de sociale huur en middenhuur. 

Over het Schellensterrein
Het historische Schellensterrein ligt in het centrum van Eindhoven, op de hoek van de Vestdijk en de Bleekweg,  Op een perceel van ca. 6.000 m2 ligt de voormalige stoffenfabriek met monumentale panden, waar nu enkele huurders in zijn gevestigd. Het Schellensterrein is één van de acht focusgebieden in de verdichtingsvisie binnenstad van de gemeente Eindhoven. Centraal in deze visie staat het creëren van meer woonruimte voor alle doelgroepen in het centrum.

Complex in Valkenswaard is ook onderdeel van de verkoop
Onderdeel van de transactie tussen Stayinc. en Woonbedrijf is ook een bestaand complex met middenhuurwoningen in Valkenswaard. Dit middenhuurcomplex zal overgedragen worden van Woonbedrijf aan Stayinc. Zo kan Woonbedrijf zich terugtrekken uit een niet-kerngemeente en blijven ook deze woningen behouden voor de middenhuur. Stayinc. kan op deze manier 52 middenhuurwoningen voor senioren toevoegen aan haar portefeuille.

Schellensterrein behouden voor sociale woningbouw
“Sociale huurwoningen en ook woningen voor de middenhuur zijn schaars in de binnenstad van Eindhoven. We zijn blij dat we met de verkoop van het Schellensterrein aan Woonbedrijf borgen dat deze locatie behouden blijft voor die doelgroepen”, vertelt Simon Jansen van Stayinc. “Zo houden we wonen in de stad betaalbaar en bereikbaar.” Bregje de Looff, vastgoedadviseur corporaties: ‘Met Woonbedrijf als toekomstig eigenaar van het Schellensterrein blijft de ontwikkellocatie binnen de Eindhovense corporatiesector. Dat was een belangrijk uitgangspunt bij de start van het verkoopproces. Met Woonbedrijf als koper krijgt het gebied een nieuwe impuls, en kunnen er op korte termijn stappen worden gemaakt om meer betaalbare woningen te realiseren.’