Woonpartners & WOM Helmond verkopen grond voor 69 woningen

Nieuws 22 sep 2016

Stichting Woonpartners en Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Helmond (WOM Helmond)  hebben onlangs twee kavels bouwrijpe grond verkocht. De grond is geschikt voor de bouw van 69 grondgebonden woningen. Koper is Reuvers Profero Projecten. Capital Value begeleidde Woonpartners en WOM Helmond bij de verkoop.

De kavels maken onderdeel uit van de wijk Weverspoort, een woon-/winkelgebied nabij het centrum van Helmond waar in totaal 400 nieuwe grondgebonden woningen en appartementen worden gerealiseerd, voor zowel koop als huur. Een 200-tal is inmiddels gerealiseerd. Weverspoort vormt het sluitstuk van de nieuwe Helmondse Binnenstad. De woningen zijn allen ontworpen in de stijl van de Amsterdamse school.

Peter van Heeswijk (directeur Woonpartners): “Door een deel van de grond en het bijhorende bouwplan te verkopen aan Reuvers Bouw en Ontwikkeling vindt er een versnelling van de realisatie plaats, oftewel; de buurt zal sneller klaar zijn.”

Ron Beerens (manager acquisitie Reuvers Bouw & Ontwikkeling): “We zijn voornemens om de woningen gefaseerd in verkoop te brengen en zijn momenteel druk doende met de voorbereidingen van de verkoop van de eerste woningen. Ook treden wij graag in gesprek met beleggers om eventueel een deel vrije sector huur te realiseren.”

Thijs Meijer (vastgoedadviseur nieuwbouw Capital Value): “Corporaties verkopen steeds vaker gronden en bouwplannen om vrije sector ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze transactie is een mooi voorbeeld van een verkoop met een daaraan gekoppelde realisatieverplichting van het plan, zodat zeker is dat de ambities van Woonpartners gerealiseerd worden.” Voor meer informatie over deze transactie kunt u contact opnemen met Kees van Harten. Lees ook: Woonpartners, september 2016: Bouw Weverspoort in versneld tempo