Woonveste en BrabantWonen ruilen woningbezit in regio Den Bosch en Vlijmen

Nieuws 5 sep 2023

Woningcorporaties Woonveste en BrabantWonen hebben overeenstemming bereikt over de ruil van woningbezit in de regio Den Bosch en Vlijmen. Woonveste neemt 56 woningen in Vlijmen over van BrabantWonen. BrabantWonen wordt de nieuwe eigenaar van 137 woningen in ‘s-Hertogenbosch, 30 appartementen in Rosmalen, 18 woningen en een kindcentrum in Berlicum. Capital Value heeft als onafhankelijk adviseur deze ruiltransactie begeleid.

In de ruilovereenkomst is opgenomen dat beide corporaties de huurcontracten ongewijzigd van elkaar overnemen. Naar verwachting zal de ruiling in december 2023 gerealiseerd zijn. Met deze ruiling dragen beide woningcorporaties woningen over in kernen waar ze verder geen woningen verhuren. En ze voegen woningen toe aan het werkgebied waar het merendeel van hun woningbezit ligt.

Woonveste heeft een groot deel van haar woningbezit in Vlijmen. De overname van de 32 appartementen aan de Grootlaan en 24 eengezinswoningen aan de Savornin Lohmanlaan en Dreeslaan in Vlijmen is dan ook een logische stap voor Woonveste. BrabantWonen neemt 105 aanleunwoningen en 32 zorgappartementen van zorgcentrum De Grevelingen in ‘s-Hertogenbosch over van Woonveste en 30 appartementen aan De Hoef 1-59 in Rosmalen. Ook 18 woningen en kindcentrum De Schatkist aan de Schoolstraat in Berlicum zijn onderdeel van de ruilovereenkomst.

Deze in totaal 181 woningen en het kindcentrum liggen midden in het werkgebied van BrabantWonen en zijn daarmee een mooie aanvulling op het woningbezit van deze woningcorporatie.

Bregje de Looff, vastgoedadviseur corporaties: “We zien steeds vaker dat corporaties vanwege de regionale focus bepaalde complexen willen afstoten. Tegelijkertijd hebben zij een belangrijke doelstelling om de voorraad in de huidige regio uit te breiden. Een ruiltransactie biedt dan een mooie mogelijkheid om de doelstellingen van beide partijen met één transactie te bereiken.”

Foto:  Eric van den Einden en Harrie Windmüller, bestuurders van Woonveste c.q. BrabantWonen, tekenen de ruilovereenkomst.