Woonzorg Nederland en Amvest bundelen krachten bij verwerving woningportefeuille Patrizia

Nieuws 1 dec 2017

Woonzorg Nederland en Amvest hebben 1.728 woningen verspreid over 61 complexen in Nederland aangekocht van PATRIZIA. De investering bedraagt 200 miljoen euro. Het is voor het eerst dat een belegger en een corporatie samenwerken bij het verwerven van een portefeuille van dergelijke omvang. Capital Value begeleidde Woonzorg Nederland en Amvest bij de transactie. Houthoff Buruma trad op als juridisch adviseur.

Woonzorg Nederland en Amvest brachten gezamenlijk een bieding uit, waarbij Woonzorg Nederland 1.306 sociale huurwoningen voor senioren verwerft en Amvest 422 woningen in voornamelijk het middeldure vrijesectorhuursegment. De woningen liggen verspreid over 30 gemeenten in Nederland. Kees van Harten, directeur Capital Value: “Deze transactie is een mooi voorbeeld waarbij een corporatie en een belegger laten zien zeer complementair aan elkaar te zijn en door samenwerking elkaar versterken om hun strategische portefeuilledoelstellingen te bereiken.” Woonzorg Nederland is gespecialiseerd in seniorenhuisvesting. Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland: “Wij zien een groeiende vraag naar seniorenwoningen in het sociale huursegment en wij vinden het een goede zaak dat wij deze woningen hebben kunnen verwerven. Met de aankoop stelt Woonzorg Nederland veilig dat deze woningen beschikbaar blijven voor de groeiende groep senioren, die aangewezen is op een sociale huurwoning.  Een andere, belangrijke reden voor de interesse in deze portefeuille is dat 20 complexen woningbezit zijn geweest van de voormalige Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB), qua doelgroep een vergelijkbare woningcorporatie met Woonzorg Nederland. De woningen passen goed bij ons bestaande bezit. Naast het verwerven van bestaand bezit, willen wij de komende jaren samen met gemeenten, ontwikkelaars en beleggers ook nieuwe woonconcepten ontwikkelen voor senioren om aan de veranderende vraag naar woningen te voldoen.” Amvest, ontwikkelaar en fondsmanager van woningbeleggingsfondsen, heeft de woningen aangekocht namens een van haar institutionele klanten. Wienke Bodewes, algemeen directeur Amvest: “Woonzorg Nederland en Amvest zijn sterke complementaire partners die veel gemeen hebben qua ambitie en slagkracht. Door onze krachten te bundelen en met respect voor elkaars belangen hebben we met deze strategische samenwerking het beste resultaat voor beiden weten te bereiken. Samen zorgen we er voor dat deze portefeuille behouden blijft voor de sociale en middeldure huursector.”

Peter Helfrich, Algemeen Directeur PATRIZIA Nederland, zegt: “De huidige Nederlandse woningmarkt leent zich er voor om onze portefeuille te optimaliseren, passend bij onze strategie om ons te richten op de meest aantrekkelijke steden zoals door ons gedefinieerd. Door de kwaliteit en omvang van de portefeuille hebben we deze transactie dan ook in een zeer korte tijd kunnen realiseren, met een verrassende koperscombinatie als resultaat.”