Advies over doorbouwfaciliteit nieuwbouwprojecten

Case WONINGMARKT | CONSULTANCY

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg ons om advies uit te brengen over een doorbouwfaciliteit om vastgelopen nieuwbouwprojecten toch van start te kunnen laten gaan. Het eindresultaat was een omvangrijk rapport waarin niet alleen de doorbouwfaciliteit werd geanalyseerd, maar waar ook alternatieve maatregelen worden voorgesteld. De rapportage is in februari gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Contact
Deze casus is een voorbeeld van onze consultancydienstverlening aan de overheid. Wilt u meer informatie over deze casus of heeft u een vraagstuk over de woning- of woningbeleggingsmarkt? Neem contact op met Stefan Janssen.

 

''Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan een langetermijnvisie voor het realiseren van meer nieuwbouw in Nederland''

Stefan Janssen, Head of Consultancy Capital Value