Advies woonprogramma Amsterdam Sloterdijk

Case WONINGMARKT | CONSULTANCY

Voor AM brachten wij advies uit over het woonprogramma voor Sloterdijk I Zuid, Blok III. AM vroeg ons een marktrapportage te maken en daarbij in te gaan op de kansen, risico’s en passendheid van de ontwikkeling en het bijbehorende concept. Het advies betrof het woonprogramma, de verdeling van de woontypologieën, parkeernormen en de beleggingswaarde.

Door middel van een uitgebreide data- en projectanalyse formuleerden wij een visie op het ontwerp, woonprogramma en de verwachte verkoopopbrengst. Daarnaast is de impact van aankomende regulering en het WWS-puntenstelsel ingeschat. De combinatie tussen onze praktijkkennis over beleggersvoorkeuren en onze interne database over de woning(belegging)markt leidden uiteindelijk tot het gewenste resultaat.

Contact
Deze casus is een voorbeeld van onze consultancydienstverlening aan ontwikkelaars. Wilt u meer informatie over deze casus of heeft u ook een vraagstuk over de haalbaarheid of optimalisatie van het woonprogramma van een ontwikkeling? Neem contact op met Rick van Zwet.

''AM was in staat om onderbouwde beslissingen te nemen met behulp van ons advies.'

Rick van Zwet, Principal Consultant Capital Value