Taxatie voor de jaarrekening voor diverse corporaties

Case WONINGMARKT | TAXATIE

Met een groot team van enthousiaste taxateurs helpen wij jaarlijks een groot aantal corporaties om het taxatieproces voor de jaarrekening soepel en efficiënt te laten verlopen.

Een overzichtelijk taxatieproces
Om het taxatieproces efficiënt in te delen stellen wij allereerst een team samen van betrokkenen, waaronder vaak ook de accountant van onze opdrachtgevers. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers door een duidelijk ingedeeld stappenplan voor te bereiden. Wij  coördineren deze stappen, zorgen voor tussentijdse terugkoppeling en zijn bereikbaar voor vragen.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:
1. Intake met de klant (duidelijke afspraken incl. tijdspad)
2. Verzamelen informatie complexen
3. Analyse van de gegevens
4. Bezichtingen
5. Bepalen marktwaarde
6. Opstellen taxatierapport

Contact
Deze casus is een voorbeeld van onze taxatiedienstverlening aan corporaties. Wilt u meer informatie over deze casus of zoekt u ook een taxateur om de jaarlijkse taxatie voor de jaarrekening te verzorgen? Neem contact op met Fedde Grunstra.