Bouwproductie (huur)woningen stort verder in door daling bouwvergunningen met 31 procent

Nieuws 20 apr 2023

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat het aantal vergunningen in februari 2023 uitkomt op 2.963 vergunningen. Dit is een daling van 31% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook in januari was al een daling van 27% te constateren. Eerder waarschuwde Capital Value al dat het aantal bouwvergunningen zonder extra stimulerende maatregelen in 2023 mogelijk terug zou vallen naar 50.000. Met deze cijfers van de eerste twee maanden lijkt het erop dat dit aantal in 2023 zelfs onder de 45.000 kan zakken. Ter vergelijk: in  2022 betrof het totaal aantal vergunningen 64.200, en in 2021 nog 75.800.

Aantal vergunningen zakt mogelijk onder 45.000
In de huidige marktsituatie bestaat een groot risico dat aannemers en ontwikkelaars processen gaan vertragen omdat veel projecten financieel niet haalbaar zijn door gestegen rente en gestegen bouwkosten. Dit is nu al merkbaar bij architectenbureaus. Deze trend heeft grote gevolgen voor de planontwikkeling in de komende jaren omdat vertragingen aan de voorkant consequenties hebben voor het aanvragen van vergunningen in de komende periode.

Steeds meer projecten met vergunningen worden niet gestart
Capital Value deed eerder dit jaar onderzoek onder ontwikkelaars en aannemers naar de voortgang van huidige projecten. Hieruit bleek dat de bouw van mogelijk circa 40.000 woningen in 2023-2024 wordt uitgesteld waarvan circa 27.200 woningen in de vijf grote steden. Voor een groot deel van deze projecten zijn reeds vergunningen verstrekt of loopt de procedure. Daarnaast brengt het wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties de bouw van nog eens 3.500 huurwoningen dit jaar in gevaar. Mogelijk wordt de bouw van meerdere grote projecten de komende maanden uitgesteld terwijl de aannemers gecontracteerd zijn.

Maatregelen nodig in Voorjaarsnota
Om de bouwproductie niet verder terug te laten zakken zijn op korte termijn extra stimulerende maatregelen nodig om het woningtekort niet verder te laten oplopen. Het Rijk heeft het doel gesteld om het woningtekort terug te brengen tot 2% in 2035 of eerder en de komende periode jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Zonder stimulerende maatregelen is dit onhaalbaar. Naast maatregelen voor de nieuwbouw van koopwoningen zullen er subsidies moeten komen om de bouw van betaalbare huurwoningen in stand te houden.

Marijn Snijders, algemeen directeur Capital Value: “Wij hebben dagelijks te maken met bouwprojecten die momenteel in de problemen zitten. Het betreft veel projecten met betaalbare huurwoningen waarvan de vergunning reeds is verstrekt en stikstof geen issue is. Wij pleitten ervoor dat in de Voorjaarsnota concrete maatregelen komen om de bouw op gang te houden en zo te voorkomen dat het woningtekort explosief gaat stijgen, juist nu woningcorporaties en pensioenfondsen willen blijven investeren in nieuwbouw.”