Meer vertrouwen in woningbeleggingsmarkt, transactievolume stijgt met 60%

Nieuws 11 jul 2024

6.545 nieuwe huurwoningen is onvoldoende om woningtekort terug te dringen

Het transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt is in het eerste half jaar van 2024 uitgekomen op 2,79 miljard euro. Dit is een stijging van 60% ten opzichte van het eerste half jaar van 2023, toen het transactievolume uitkwam op 1,7 miljard euro. De stijging is een gevolg van het verbeterde sentiment bij met name institutionele en particuliere woningbeleggers. In het eerste half jaar van 2024 werd in totaal 1,68 miljard euro in nieuwbouw geïnvesteerd, waarmee zo’n 6.545 nieuwe huurwoningen aan de voorraad worden toegevoegd. Dat is nog lang niet genoeg om het woningtekort terug te dringen. Met name voor internationale investeerders in nieuwbouwontwikkelingen zijn fiscale maatregelen noodzakelijk om de Nederlandse woningbeleggingsmarkt aantrekkelijker te maken.

Verbeterd sentiment onder beleggers leidt tot hoger transactievolume
Gedurende het eerste half jaar van 2024 hebben drie ontwikkelingen tot een positiever sentiment op de woningbeleggingsmarkt geleid. Ten eerste kwam met de invoering van de Wet betaalbare huur duidelijkheid over de regulering van de middenhuur in Nederland. Hoewel er niet voor alle beleggers een stimulerende werking uitgaat van de wet, is de lange termijn duidelijkheid die ermee is ontstaan van grote waarde voor beleggers. Met name investeringen van Nederlandse institutionele beleggers kwamen mede daardoor weer op gang en namen met 93% toe ten opzichte van het eerste half jaar van 2023. Daarnaast verlaagde de ECB voor het eerst sinds de historische verhogingen in 2022 en 2023 de beleidsrente met 0,25%. Deze verlaging vormt een belangrijke stap in het verbeteren van de financierbaarheid van woningbeleggingen. Ten derde heeft het herstel van de koopwoningmarkt ertoe geleid dat met name particuliere beleggers met een uitpondstrategie de afgelopen maanden succesvolle acquisities van bestaande portefeuilles hebben kunnen doen. Het transactievolume dat door particuliere beleggers werd voortgebracht steeg in het eerste half jaar van 2024 met 141% vergeleken met het eerste half jaar van 2023.

6.545 nieuwe huurwoningen onvoldoende om woningtekort terug te dringen
De investeringen in nieuwbouw huurwoningen kwamen in de eerste zes maanden van 2024 uit op 1,68 miljard euro, een stijging van 45% ten opzichte van de eerste helft van 2023.Met name Nederlandse institutionele beleggers en woningcorporaties investeerden in nieuwbouw. Deze investeringen zijn goed voor de bouw van 6.545 nieuwe huurwoningen in de komende jaren. Dat zijn er 1.500 meer dan na de eerste zes maanden van 2023, maar blijft ruimschoots onvoldoende om de groei van het woningtekort te remmen. Om de doelstellingen van de Rijksoverheid te halen, moeten corporaties en beleggers gezamenlijk jaarlijks ruim 40.000 woningen toevoegen aan de voorraad huurwoningen.

Thijs Konijnendijk, Head of Research: “De achterblijvende investeringen in nieuwbouw worden voor een deel verklaard doordat er nog steeds te weinig investeringen plaatsvinden door internationale institutionele beleggers en vastgoedfondsen. Voor deze beleggers is het fiscale regime ten aanzien van woningbeleggingen zo onvriendelijk, dat ze liever in andere landen investeren. Het blijft daarom belangrijk om ook naar fiscale maatregelen te kijken, om het investeringsklimaat op de woningbeleggingsmarkt te verbeteren. Denk aan het verlagen van de overdrachtsbelasting of verruiming van de renteaftrek.”

Aantal afgegeven bouwvergunningen laat licht herstel zien
De belangrijkste indicator voor de toekomstige woningbouw, het aantal afgegeven bouwvergunningen voor koop- en huurwoningen, laat een voorzichtig herstel zien. De markt voor nieuwbouwwoningen voor particuliere kopers trekt aan. Dit is ook terug te zien in de stijgende prijzen en vergunning afgifte in de eerste vier maanden van 2024. Er werden tot en met april 22.800 vergunningen afgegeven, wat een gemiddeld aantal van ruim 5.700 vergunningen per maand betekent. Wanneer dat aantal over heel 2024 wordt volgehouden, is een totaal aantal van 68.000 vergunningen in 2024 mogelijk. Dat zou een stijging van 25% ten opzichte van 2023 betekenen, maar is nog lang niet voldoende voor de doelstelling van 100.000 nieuwe woningen per jaar.