Na corporaties ook zorginstellingen naar marktwaarde

Nieuws 22 jan 2021

Professionalisering zorgvastgoed sector zet door

Nederlandse zorginstellingen staan voor een grote opgave. Vanaf medio 2022 zullen zij hun vastgoed verplicht moeten gaan taxeren tegen marktwaarde. De maatregel komt voort uit een richtlijn van de European Banking Authority. DNB heeft aangegeven de richtlijn integraal over te nemen. 

De nieuwe richtlijn komt voort uit de lessen die getrokken zijn uit de kredietcrisis ten aanzien van non-performing loans. Door het invoeren van marktwaarde voor zorginstellingen dient strenger te worden gekeken naar de waarde van onderliggend vastgoed. Naar verwachting zal medio 2022 al het vastgoed op basis van marktwaarde gewaardeerd moeten worden, maar voor het aanvragen van nieuwe leningen zullen de nieuwe regels al vanaf medio 2021 gelden, waarbij de marktwaarde leidend zal zijn voor het bepalen van de onderpandwaarde.

Een grote omschakeling voor de sector
In de zorgsector wordt momenteel nauwelijks getaxeerd op marktwaarde. De invoering zal dan ook een grote impact hebben op de wijze waarop zorginstellingen met vastgoed- en datamanagement omgaan. Zorginstellingen kunnen hierbij lering trekken uit de lessen die corporaties hebben geleerd, toen zij in 2016 met deze omschakeling werden geconfronteerd. Daaruit bleek dat het tijdig starten met het inventariseren en op orde brengen van de data van groot belang is.

Kansen om financieringsruimte te vergroten
In het kader van het bepalen van de onderpandwaarde voor een financiering bieden taxaties tegen marktwaarde kansen om de financieringsruimte te vergroten om te investeren in de kwaliteit van het vastgoed. Het overgrote deel van het zorgvastgoed is verouderd en voldoet vaak niet aan de wensen van de gebruikers. Door te investeren kan het vastgoed de gewenste zorgexploitatie op duurzame wijze ondersteunen. Dit biedt zorginstellingen de kans en mogelijkheid om zich te focussen op de kerntaak: het leveren van zorg.

Naast de toepassing ten behoeve van de jaarrekening en financiering kan de marktwaarde ook van grote meerwaarde zijn voor het verder optimaliseren van de portefeuille. Dit leidt mogelijk tot meer vraag naar assetmanagement binnen zorginstellingen. Met behulp van een actief assetmanagementorgaan kan de marktwaarde optimaal worden ingezet voor de vastgoedsturing en gewenste portefeuillestrategie.

Op dit moment gebruiken zorginstellingen in de meeste gevallen de WOZ-waarde als onderbouwing van de onderpandwaarde. Danny La Rose, taxateur zorgvastgoed bij Capital Value: “Het is een logische stap in de professionalisering die de zorgvastgoedsector nu doormaakt. Toen deze wijziging voor corporaties werd ingevoerd, hebben wij een groot aantal corporaties bijgestaan met het taxatiesproces. Wij hebben gezien dat de maatregel het taxatieproces bij corporaties enorm heeft geprofessionaliseerd en dat corporaties de marktwaarde actief zijn gaan inzetten bij strategische vraagstukken binnen hun portefeuille. Wij verwachten dat dit ook een positieve ontwikkeling zal zijn binnen de zorgsector. Zorginstellingen staan met de invoering van de marktwaarde voor een zeer grote opgave. Deze opgave zal een andere werkwijze vragen van zowel de zorginstellingen als professionals, maar het uiteindelijke doel is een kwalitatieve portefeuille die de gebruiker optimaal kan ondersteunen bij het leveren van de zorg.”

Heeft u een taxatierapport nodig voor de (her)financiering van uw zorgvastgoed? 
Lees meer over onze dienstverlening of neem contact met ons op voor een offerte op maat. 

Wilt u meer weten over de EBA-richtlijn en wat dit voor u betekent?
Bekijk ook onze online kennissessie over dit onderwerp.