Kwartaalrapportages aan institutionele beleggers

Case WONINGMARKT | RESEARCH

Een van onze opdrachtgevers had behoefte aan kwartaalcijfers over de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt met betrekking tot investeringsvolumes naar regio, soort woningen en de bouwstatus van deze woningen (bestaand/nieuw).

Kwartaalrapportage op maat
Naast de ontwikkelingen met betrekking tot transactievolumes brachten wij op verzoek ook de rendementsontwikkeling voor nieuwe en bestaande huurwoningen op regio en stadsniveau per kwartaal in beeld, waarbij de regio’s en steden afgestemd  zijn op het bezit van onze opdrachtgever. Door deze cijfers per kwartaal op overzichtelijke wijze te ontvangen kan onze opdrachtgever de achterliggende aandeelhouders periodiek informeren over de marktontwikkelingen en met een kritische blik naar taxaties van de woningportefeuille kijken.

Contact
Deze casus is een voorbeeld van onze researchdienstverlening op de woningmarkt. Wilt u meer informatie over deze casus of heeft u ook interesse in kwartaalrapportages over een bepaald onderwerp of een bepaalde regio? Neem contact op met Thijs Konijnendijk.

"Met een rapportage op maat krijgt u elk kwartaal cijfermatig inzicht van de ontwikkelingen in uw regio."

Thijs Konijnendijk, Head of Research Capital Value