Taxatie van woonzorgcentrum in Deventer

Case ZORGMARKT | TAXATIE

Voor Woonzorg Nederland verzorgden wij de taxatie van een intramuraal woon-zorgcentrum in Deventer. Woonzorg Nederland had de taxatie nodig ten behoeve van de aankoop van het centrum.

Kerngegevens 
Opdrachtgever Woonzorg Nederland
Type opdracht Taxatie
Locatie Deventer
Type vastgoed Intramuraal woon-zorgcomplex
Aantal eenheden 61

Contact
Deze casus is een voorbeeld van onze taxatiedienstverlening aan corporaties. Wilt u meer informatie over deze casus of wilt u ook zorgvastgoed laten taxeren? Neem contact op met Danny La Rose.

''Door een goede samenwerking en een efficiënt proces hebben we Woonzorg Nederland optimaal kunnen ondersteunen bij deze aankoop.''

Danny La Rose, directeur bij Capital Value