WWS-analyse voor de impact van de wet betaalbare huur

Case WONINGMARKT | CONSULTANCY

Voor zowel beleggers als ontwikkelaars maken wij regelmatig WWS-analyses om de verwachte impact van voorgenomen huurregulering in het middenhuursegment in kaart te brengen.

Hoe gaat een WWS-analyse in zijn werk?
Op basis van het beoogde programma en de gemaakte analyse van koop-, huur- en beleggingsreferenties stellen wij een raming van de verwachte verkoopopbrengst op. Vervolgens analyseren wij het woonprogramma in het licht van het nieuwe WWS en de toekomstige huurregulering. Zo komen wij tot een inschatting van het aantal WWS-punten per woningtype, op basis waarvan het verschil tussen de huidige markthuur en de maximaal redelijke huurprijs kon worden bepaald. Met deze informatie  kunnen onze opdrachtgevers strategische beslissingen nemen ten aanzien van de woningportefeuille.

Contact
Deze casus is een voorbeeld van onze consultancydienstverlening aan ontwikkelaars en beleggers. Wilt u meer informatie over deze casus of wilt u ook de gevolgen van nieuwe regelgeving laten doorrekenen? Neem contact op met Rick van Zwet.

 

''Door onze actuele en diepgaande kennis van regelgeving zien wij direct de impact voor uw portefeuille.''

Rick van Zwet, Principal Consultant Capital Value