NVB bevestigt: nieuwe taxatieregels financiering zorgvastgoed gaan in per 1 juli 2021

Nieuws 2 apr 2021

NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) heeft de officiële richtlijn vrijgegeven waar zorginstellingen vanaf 1 juli 2021 mee te maken zullen krijgen bij het aanvragen van een financiering voor het zorgvastgoed. Het gebruik van de WOZ-waarde is als basis voor de taxatie niet langer mogelijk. Bij de aanvraag van een (her)financiering zal de marktwaarde leidend zijn bij het bepalen van de onderpandwaarde. Dit betekent dat banken vanaf medio dit jaar een taxatierapport vereisen dat is opgesteld voor een onafhankelijke taxateur.

De wijziging komt voort uit de richtlijnen die de Europese Bankenautoriteit (EBA) recentelijk heeft gepresenteerd. Voor kredietovereenkomsten boven de grens van 3 miljoen euro gelden aanvullende afspraken en geldt dat het vastgoed eens in de drie jaar getaxeerd dient te worden conform de nieuwe richtlijnen. Graag verwijzen wij u naar het volledige bericht van de NVB.

Danny La Rose, taxateur bij Capital Value, die een grote rol speelde in het vergelijkbare proces dat corporaties enkele jaren geleden hebben doorgemaakt: “De richtlijnen betekenen een omschakeling voor de sector, maar zal ook ten goede komen aan de professionalisering van de sector. In het kader van het bepalen van de onderpandwaarde voor een financiering bieden taxaties tegen marktwaarde kansen om de financieringsruimte te vergroten en die ruimte te gebruiken om te investeren in de kwaliteit van het vastgoed. Een groot deel van de bestaande zorgvastgoedvoorraad is verouderd. De komende jaren zijn veel investeringen nodig om de voorraad uit te breiden en aan te passen aan de wensen van de huidige tijd.”

Begin tijdig met de voorbereidingen
Gelet op de grote opgave en de naderende invoering, is het raadzaam om tijdig te beginnen met de voorbereiding. Danny La Rose, Taxateur Zorgvastgoed: “Het investeren in kennis binnen zorginstellingen is nu ontzettend belangrijk om te voorkomen dat er vertragingen optreden bij het aanvragen van financieringen. Daarom bieden wij de komende maanden online kennissessies aan zorginstellingen aan, waarin wij uitgebreid stilstaan bij de nieuwe richtlijnen en de gevolgen die deze hebben voor de organisatie. Ook geven wij inzicht in de wijze waarop de data ingezet kan worden bij strategische huisvestingsvraagstukken. Door nu te investeren in kennis willen we een bijdrage leveren aan een soepele overgang naar de nieuwe taxatierichtlijn. Lees meer over onze kennissessies. Lees ook: Na corporaties ook zorginstellingen naar marktwaarde Hoe bepaalt een taxateur de marktwaarde van uw zorgvastgoed? (blog van Danny La Rose) Zorginstellingen nog onvoldoende voorbereid op de omschakeling naar marktwaarde

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Lees meer bij onze Dienstverlening Zorgvastgoedtaxaties