Klach­ten­pro­ce­du­re


Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent

Wij stellen alles in staat om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan onze opdrachtgevers en om iedereen die met ons in contact komt eerlijk en respectvol te behandelen. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt. Graag gaan wij met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen.  

Als RICS lid hanteren wij een formele klachtenprocedure waar u gebruik van kunt maken. U kunt dan contact opnemen met Judith Voskamp, office manager.

Capital Value BV / Capital Value Taxaties BV
Maliebaan 85
3581 CG Utrecht
+31 30 72 71 700 
info at capitalvalue dot nl

Naar aanleiding van uw klacht zal onderstaande procedure in gang worden gezet:

  • U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
  • Na ontvangst van uw klacht, zal de office manager een onafhankelijk onderzoek instellen naar uw klacht en de omstandigheden hieromtrent. Indien nodig nemen wij tijdens het onderzoek contact met u op voor verduidelijking of nadere informatie over uw klacht.
  • Uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht informeert de office manager u over het resultaat van het onafhankelijke onderzoek naar uw klacht. Zij laat u weten welke acties zijn of worden genomen.
  • Indien er binnen 5 werkdagen na het versturen van de schriftelijke beantwoording geen reactie is ontvangen van de klager zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd.
  • Indien u ontevreden bent en er geen overeenstemming wordt bereikt over de wijze waarop de klacht dient te worden opgelost over de afhandeling van uw klacht verwijzen wij u graag door naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw (Het Hof van Arbitrage voor de bouw), Postbus 19290, 3501 DG Utrecht, +31 30 234 3222.