Zorginstellingen

On­ze dien­sten aan zorg­in­stel­lin­gen

Zorgvastgoed, een interessante maar complexe markt

Demografische ontwikkelingen, extramuralisering en de transitie naar marktgedreven zorg leiden tot een heroverweging van bepaalde keuzes die in het verleden gemaakt zijn. U vraagt zich misschien af in hoeverre het eigendom van vastgoed bijdraagt aan het functioneren van uw zorginstelling. En biedt uw complex voldoende mogelijkheden om in te spelen op de veranderende zorgvraag?

De juiste beslissing over uw zorgvastgoed

U bent specialist in het leveren van goede zorg. Wij adviseren u graag bij vraagstukken over uw zorgvastgoed. Zo kunt u zich volledig richten op uw zorgtaken. Wij zijn  op de hoogte van de regelgeving en de marktontwikkelingen. Ook kennen wij de stakeholders die bij transacties of taxaties van zorgvastgoed betrokken zijn, waaronder het College Sanering Zorginstellingen.

Bekijk onze diensten of neem contact op met onze Zorgdesk:

Referenties

Eigen Haard vroeg ons een analyse te maken van de huidige huurovereenkomst met een zorginstelling op een locatie in Amstelveen, tezamen met een waardering van de huidige markthuur van het complex. Lees meer...
In Almere verkochten wij een woonzorgcomplex met een langjarig huurcontract. Het complex, verhuurd aan zorginstelling Triade Flevoland, bestaat uit 39 (zorg)appartementen en een dagbesteding met een winkel. Daarnaast zijn er 42... Lees meer...

Nieuws

Zorg­in­stel­lin­gen

17 juli 2018
Onlangs zijn wijzigingen in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) aangekondigd door het Ministerie waarbij het doel is de markttoets voor toegelaten instellingen te vereenvoudigen, waardoor toegelaten instellingen gemakkelijker woningen ten behoeve van het middenhuursegment kunnen realiseren. In dit kader is vandaag een wijziging in de Regeling Toegelaten Instellingen...
Lees meer...
16 juli 2018
Het beleggingsvolume in zorgvastgoed neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. In het eerste half jaar van 2018 is voor circa 300 miljoen euro geïnvesteerd in dit segment. Dit betreft ca. 9% van het totale woningbeleggingsvolume en werd met name in vastgoed voor extramurale woonvormen en eerstelijns zorgvastgoed geïnvesteerd. Toch nemen deze investeringen het tekort aan zorgwoningen nauwelijks...
Lees meer...
12 juli 2018
Het Ministerie heeft aangekondigd de markttoets voor toegelaten instellingen te vereenvoudigen, waardoor toegelaten instellingen gemakkelijker woningen ten behoeve van het middenhuursegment (huurprijs tussen EUR 710 en EUR 1.000 per maand) kunnen realiseren. De betreffende wijzigingen zullen per 1 oktober 2018 in het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) worden doorgevoerd.
Lees meer...
10 juli 2018
Aantal bouwvergunningen nog steeds niet op niveau om tekorten terug te dringen. In het eerste halfjaar van 2018 is er voor 3,5 miljard euro in woningen geïnvesteerd. Nooit eerder was het investeringsvolume in huurwoningen in het eerste halfjaar zo hoog. De verwachting van Capital Value is dan ook dat dit jaar alle records op de woningbeleggingsmarkt verbroken worden met een totaalvolume van...
Lees meer...