Zorginstellingen

On­ze dien­sten aan zorg­in­stel­lin­gen

Zorgvastgoed, een interessante maar complexe markt

Demografische ontwikkelingen, extramuralisering en de transitie naar marktgedreven zorg leiden tot een heroverweging van bepaalde keuzes die in het verleden gemaakt zijn. U vraagt zich misschien af in hoeverre het eigendom van vastgoed bijdraagt aan het functioneren van uw zorginstelling. En biedt uw complex voldoende mogelijkheden om in te spelen op de veranderende zorgvraag?

De juiste beslissing over uw zorgvastgoed

U bent specialist in het leveren van goede zorg. Wij adviseren u graag bij vraagstukken over uw zorgvastgoed. Zo kunt u zich volledig richten op uw zorgtaken. Wij zijn  op de hoogte van de regelgeving en de marktontwikkelingen. Ook kennen wij de stakeholders die bij transacties of taxaties van zorgvastgoed betrokken zijn, waaronder het College Sanering Zorginstellingen.

Bekijk onze diensten of neem contact op met onze Zorgdesk:

Referenties

Eigen Haard vroeg ons een analyse te maken van de huidige huurovereenkomst met een zorginstelling op een locatie in Amstelveen, tezamen met een waardering van de huidige markthuur van het complex. Lees meer...
In Almere verkochten wij een woonzorgcomplex met een langjarig huurcontract. Het complex, verhuurd aan zorginstelling Triade Flevoland, bestaat uit 39 (zorg)appartementen en een dagbesteding met een winkel. Daarnaast zijn er 42... Lees meer...

Nieuws

Zorg­in­stel­lin­gen

14 december 2017
Nog nooit is er zoveel geld geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Met de transacties die de komende weken zullen worden afgewikkeld zal het totale investeringsvolume ruim boven 5 miljard euro uitkomen. Dit is een toename van 20% ten opzichte van 2016 en meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van vijf jaar geleden. Naast investeringen in bestaande portefeuilles is er in 2017 een record...
Lees meer...
5 december 2017
95% van de corporaties met zorgvastgoed vindt dat er in de komende 10 jaar een rol voor hen is weggelegd voor het huisvesten van senioren in de gereguleerde sector. Dit is een van de eerste resultaten uit het recente onderzoek van Capital Value naar de portefeuillestrategie van corporaties met betrekking tot zorgvastgoed. Dit onderzoek heeft zich gericht op corporaties die zorgvastgoed in hun...
Lees meer...
21 november 2017
Ruben Smulders, directeur Capital Value Taxaties, heeft het CIS HypZert (MLV) certificaat behaald. Dit certificaat geeft taxateurs het recht om de Mortgage Lending Value (MLV) te bepalen voor Duitse Pfandbriefbanken. Er is in Nederland slechts een beperkt aantal taxateurs dat dit certificaat in bezit heeft.
Lees meer...
20 november 2017
De nieuwste editie van Zorgvastgoed Magazine is zojuist verschenen. In deze editie vindt u een interview met onze zorgspecialist Manon Kuipers. In het artikel leest u meer over de toenemende belangstelling van beleggers in zorgvastgoed.
Lees meer...