Re­gu­la­ted by

Capital Value is 'Regulated by RICS'

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een leidinggevende, onafhankelijke en representatieve beroepsorganisatie voor kwalificaties en normen in de vastgoed-, eigendoms- en bouwsector. Dit betekent dat wij een strikte gedragscode hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven. 

Wij hanteren de richtlijnen van IVBN

IVBN is een belangenorganisatie van institutionele vastgoedbeleggers. IVBN-leden willen zorgvuldig omgaan met de belangen van hun huurders en hebben hier een gedragscode voor opgesteld. Bij verkooptransacties die wij begeleiden hanteren wij standaard de IVBN gedragscode.


Capital Value Taxaties is ISAE 3402 Type II gecertificeerd

ISAE is een internationaal erkende standaard. Voor onze taxatiediensten beschikken wij over een ISAE 3402 Type II rapportage. Dit betekent dat een accountant het gehele taxatieproces heeft geanalyseerd en heeft toegezien op de consistentie en controleerbaarheid van onze werkprocessen.