Taxa­tie­desk

Onze full-service taxatieafdeling biedt onafhankelijke marktwaardetaxaties in heel Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in woningbeleggingstaxaties. Met meer dan 15 jaar directie-ervaring en de taxatie van duizenden objecten in heel Nederland voorzien wij binnen een kort tijdsbestek elk gewenst object op elke locatie in Nederland van een betrouwbare marktwaardetaxatie.

Taxaties voor alle doeleinden

Onze taxateurs voldoen aan alle vereisten om voor diverse doeleinden te taxeren. U kunt bij ons terecht voor taxaties voor aan- of verkooptransacties, voor uw jaarrekening, voor de IPD Nederlandse Vastgoed index of (her)financieringen. Wij taxeren voor beleggers, corporaties, banken, ontwikkelaars, overheid- en zorginstellingen. Wij werken met een multidisciplinair team van taxateurs. Of het nu gaat om bestaande wooncomplexen, nieuwbouw, grondposities of herontwikkelingen. Ook hebben wij specialisten in dienst voor het taxeren van zorgvastgoed.

Taxaties volgens betrouwbare richtlijnen

Wij leveren objectieve, betrouwbare taxaties die voldoen aan:

  • De International Valuation Standards (IVS), goedgekeurd door de IVSC Standards Board op 15 december 2016, 1 juli 2017
  • European Valuation Standards (EVS) 2016, 8e editie, mei 2016
  • Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT & Addendum Grootzakelijk Vastgoed NRVT, 1 juli 2017
  • De RICS Valuation - Professional Standards 2017, 1 juli 2017


ISAE 3402 type II gecertificeerd

Wij verrichten onze taxaties volgens vaste procedures met check & balances. Onze taxatieprocessen zijn ISAE 3402 type II gecertificeerd. ISAE is een internationaal erkende standaard die inzicht geeft in de wijze waarop een organisatie de beheersing en beveiliging van de aan haar uitbestede diensten heeft geregeld.

De richtlijnen van het NRVT maken een integraal onderdeel uit van ons ISAE 3402 control framework. Daarnaast maken ook de maatregelen in veiligheid en continuïteit van onze IT onderdeel uit van het control framework. Wij streven altijd naar de hoogste standaard qua transparantie en regelgeving. Met het certificaat is aantoonbaar vastgelegd dat aan alle voorschriften en eisen, die vanuit het NRVT worden gesteld, is voldaan.
 

Onze opdrachtgevers